سطح روغن کمپرسور

سطح روغن حداقل پائین سایدگلس و حداکثر 4/1 سایدگلس بایستی باشد.

سطح-روغن-کمپرسور-کوپلند-سرویس

سطح روغن کمپرسور کوپلند سرویس

هیتر کارتر کمپرسور

کمپرسورهای سرویس از هیترهای استاندارد کارتر استفاده می­ کنند که در جدول زیر آمده است:

گرم-کن-(هیتر-کارتر)-کمپرسور-کوپلند

گرم کن (هیتر کارتر) کمپرسور کوپلند

جدول-هیتر-کارتر-کمپرسورهای-کوپلند

جدول هیتر کارتر کمپرسورهای کوپلند

11.1 کنترل فشار روغن

سوئیچ کنترل فشار روغن در زمانیکه اختلاف بین فشار ساکشن و فشار پمپ روغن کم باشد، کمپرسور را خاموش می­ کند. سوئیچ به درستی تنظیم شود.در صورتی که فشار روغن از حداقل فشار روغن مجاز کمپرسور کمتر شود، بعد از 20 ثانیه مدار فرمان را قطع می­ کند. بعد از حل مشکل می توان پرشر روغن را ریست کرد. در زیر سوئیچ های فشار الکترومکانیکی را می­ بینید:

-تنظیمات-کنترل-فشار-الکترونیکی-روغن

تنظیمات کنترل فشار الکترونیکی روغن

کنترل فشارهای  OPS2 الکترونیکی وalcofd1132u مکانیکی را می­ توان استفاده کرد.

سوئیچ­ های فشار روغن ops1/ops2

سوئیچ ops2 را می­ توان در کمپرسورهای سرویس، دیسکاس و سریs استفاده کرد.

مدار-فرمان-نصب-منترل-فشار-روغن-ops2

مدار فرمان نصب منترل فشار روغن ops2

اطلاعات بیشتر در مورد کنترل کننده­ های فشار در سایت گروه مهندسی مهراسپند موجود است.

کنترل فشار روغن (alcofd1132ua22-057)

درتصویر پائین نقشه کنترل فشار روغن alco با ویژگی های آن را می بینید:

کنترل-فشار-روغن-alco-کمپرسور-کوپلند

کنترل فشار روغن alco کمپرسور کوپلند

تزریق مایع

سیستم تزریق مایع (Demand cooling&DTC) برای کاربردهایی با گاز R-22 در دماهای پائین اواپراتور استفاده می­ شود.

DTC (کنترل دمای دیسچارج)

سیستم تزریق مایع DTC با کنترل دمای دیسچارج در کمپرسورهای سری S را نمی ­توان در کمپرسورهای سرویس استفاده کرد.

سیستم  Demand cooling

این سیستم به این معناست که تزریق مایع مبرد بر اساس تقاضا انجام می­ شود. از این روش برای کاربرد گاز فریونی R22 در کمپرسورهای دیسکاس دما پائین استفاده می­ شود. در کمپرسورهای 4 سیلندر سرویس می­توان از نازل­ها، سنسور دمایی استفاده کرد و تنها لوله کشی و بست ها تغییرمی­ کند.

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور پیستونیتعمیر کمپرسور کوپلندتعمیرگاه کوپلندفروش کمپرسور اسکرال کوپلندفروش کمپرسور کوپلند