چیلر تراکمی و کمپرسور

هیتر کارتر کمپرسور

هیتر کارتر کمپرسور

هیتر کارتر کمپرسور

هیتر کارتر کمپرسور های سیلندر پیستونی و کمپرسورهای اسکرو و به طور کلی تمام کمپرسورهای تبرید به عنوان مهمترین جزء کمپرسور و سیکل تبرید توسط بسیاری از سازندگان کمپرسور نام برده می شود. تفکر عمومی قالب در مورد هیتر، گرم کردن روغن و افزایش سیالیت روغن به خصوص در هوای سرد است اما این وظیفه را نمی توان وظیفه اصلی هیتر کمپرسور نامید.

زمانی که کمپرسور خاموش می شود، فشار در کارتر کمپرسور افزایش می یابد و همچنین کمپرسور نیز کاهش دما پیدا می کند. افزایش فشار و سرد شدن کمپرسور باعث کندانس گاز فریونی بر روی سطح روغن می شود و از آنجایی که مایع مبرد سنگین تر از روغن است، به شکل یک لایه مایع مبرد در زیر سطح روغن در کارتر جمع می شود و در زمان استارت کمپرسور و با کاهش فشار ساکشن و کارتر، مایع مبرد شروع به جوشش می کند و نتیجه جوشش مایع مبرد، مخلوط شدن روغن و گاز است. مخلوط گاز و روغن به شکل فوم سفید رنگی در می آید که کل حجم کارتر را اشغال می کند.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

افزایش آمپر مصرفی

با پر شدن کارتر از فوم، شاتون ها آزادی عمل حرکت پیدا نمی کنند و نتیجه آن افزایش آمپر مصرفی و ضربات هیدرولیکی است. مشکل دوم در سیلندر کمپرسور بروز می کند. فوم روغن با ورود به سیلندر باعث ضربات هیدرولیکی شده و سوپاپ ها و شاتون ها می شکنند.

مشکل بزرگتر در هنگام تشکیل فوم را می توان در اویل پمپ کمپرسور مشاهده کرد. فوم تشکیل شده در کارتر قابلیت پمپ شدن ندارد و در ضمن گاز فریونی همراه روغن، خاصیت اصطکاکی دارد پس در نتیجه قطعات روغنکاری مناسبی نخواهند داشت و همانطور که در تصویر می بینید مهمترین قطعه ای که از این پدیده آسیب خواهد دید، بوش های اصلی کمپرسور و بوش پمپ روغن است و متعاقب آن تمامی یاتاقان ها، سیلندر و دیگر اجزا که دارای تلورانس های کمی هستند نیز آسیب خواهند دید.

کاهش آسیب های بعدی

پس برای رفع مشکل آسیب کمپرسور در زمان راه اندازی می توان با اضافه کردن هیتر کارتر اقدام به کاهش آسیب های بعدی که ناشی از این قطعه است را باعث شد.
هیتر جدا کننده روغن ( اویل سپراتور ) نیز همانند هیتر کارتر باعث عدم به وجود آمدن کف روغن در زمان راه اندازی کمپرسور می شود.