چیلر جذبی

اویل سپراتور چیلر جذبی (جدا کننده روغن)

اویل سپراتور چیلر جذبی (جدا کننده روغن)

اویل سپراتور چیلر جذبی (جدا کننده روغن)

در چیلرهای جذبی ورود روغن وکیوم به چیلر باعث کاهش شدید جذب شده و راندمان چیلر به شدت کاهش می یابد. جهت جلوگیری از این اتفاق تولید کنندگان مختلف اقدام به نصب جداکننده روغن در مسیر پمپ وکیوم می کنند. با نصب این قطعه از ورود روغن وکیوم به داخل چیلر جلوگیری می شود و همچنین بعضی از چیلرها فاقد این قطعه می باشند که باعث ورود روغن در هنگام خاموشی چیلر جذبی و ورود آن به چیلر جذبی می شود.

برای کارکرد درست چیلر جذبی باید چند نکته مهم را در نظر گرفت مهم‌ترین نکته در راه اندازی و نگهداری و راهبری چیلرهای جذبی دانستن این نکته است که چیلرهای جذبی به صورت مداوم گاز هایی را تولید می کنند. وجود این گازها در داخل چیلر جذبی باعث می شود که فشار افزایش یافته و از حالت خلا خارج شود و به این ترتیب نتیجه این کار کاهش راندمان چیلر جذبی است.

توجه کنید که بعضی اوقات نشتی نیست وجود دارد که باعث آسیب و کاهش راندمان میشود. بنابراین پمپ وکیوم یکی از اساسی ترین قطعات سیکل تبرید جذبی است. حال اگر کارکرد پمپ وکیوم باعث آسیب به سیکل تبرید شود نتیجه این اتفاق کاهش راندمان شدید است. بنابراین نصب اویل سپراتور در مسیر روغن توصیه می شود تا امکان ورود روغن پمپ وکیوم به داخل چیلر جذبی وجود نداشته باشد.

در صورتی که با این مشکل مواجه هستید، کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند آمادگی طراحی و نصب اویل سپراتور مناسب با چیلر شما را دارا هستند. برای مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.