صدای کمپرسور اسکرو

صدای کمپرسور اسکرو

صدای کمپرسور اسکرو صدای کمپرسور اسکرو اولین پارامتری است که در هنگام نگهداری کمپرسور اسکرو باید به آن توجه کنیم. همچنین در هنگام ... ادامه مطلب
اویل پمپ کمپرسور کوپلند

اویل پمپ کمپرسور کوپلند

اویل پمپ کمپرسور کوپلند قلب کمپرسورهای تبرید را می‌توان اویل پمپ کمپرسور نامید. در کمپرسورهای پیستونی حساسیت این قسمت بسیار بالا است. ... ادامه مطلب