در این فیلم روش کار کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر سری CSH و CSW را مشاهده می کنید. این کمپرسورها برای کنترل ظرفیت کمپرسور بر اساس بار مصرفی از حرکت یک اسلایدر کمک می گیرند.

در بیشتر کمپرسورهای اسکرو کنترل ظرفیت به وسیله نیروی روغن و هیدرولیکی انجام می شود. روغن به وسیله چند شیر برقی که وظیفه کنترل ظرفیت را دارند به درون سیلندر فرستاده می شود. در این سیلندر پیستونی وجود دارد که پیستون با حرکت خود، اسلایدر را به حرکت در می آورد. اسلایدر بین دو اسکروی نری و مادگی حرکت میکند و درنتیجه گاز ورودی بین اسکروها را کم یا زیاد می کند و به این وسیله حجم گاز ورودی به اسکروها کم و زیاد می شود و در نتیجه ظرفیت کم و یا زیاد می شود و به این وسیله ظرفیت تغییر می کند.

برای مشاوره و یا شرکت در دوره های آموزشی، می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

آموزش چیلر تراکمی و کمپرسورتعمیر کمپرسور اسکروفروش کمپرسورهای تبرید