در این فیلم ساختار و روش کنترل ظرفیت کمپرسورهای اسکرو هنبل را با یکدیگر بررسی می کنیم. کنترل ظرفیت کمپرسورهای اسکرو سری RC براساس فشار هیدرولیکی روغن می باشد.

ساختار کنترل ظرفیت بسیاری از کمپرسورهای اسکرو براساس حرکت اسلایدر توسط پیستون و نیروی روغن است که باعث افزایش یا کاهش ظرفیت می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

آموزش تعمیر چیلر تراکمیتعمیر چیلر تراکمیتعمیر کمپرسور اسکرو