در هنگام تعمیر کمپرسورهای پیستونی نیاز است که میزان لقی و تلورانس تمامی قطعات محاسبه گردد و با میزان رفرنس و مرجع اعلام شده توسط شرکت های سازنده کمپرسور مقایسه گردد.

یکی از این مقادیر را که باید مورد بررسی گردد میزان فاصله دو سر رینگ است که این میزان را با گپ رینگ بیان می کنند.

در این فیلم به بررسی میزان تلورانس گپ رینگ کمپرسور و لقی های مجاز سیلندر می پردازیم.

چیلر تراکمی و کمپرسور

آموزش تعمیر کمپرسور بیتزرآموزش تعمیر کمپرسور کریر کارلایلآموزش تعمیر کمپرسور کوپلندکارگاه کریر کارلایلکارگاه کوپلند