سیستم بدون موتور پرچ چیلر جذبی کریر

سیستم بدون موتور پرچ چیلر جذبی کریر


سیستم پرچ بدون موتور چیلر جذبی کریر(جت استایزر) :

در طول کارکرد چیلر جذبی، لیتیوم بروماید از خروجی پمپ محلول یا پمپ سلوشن به سمت خروجی جت مانند حرکت می کند. خروجی A-1 مستقیما به مبدل B می رود البته بعد از این که گازهای غیر قابل تقطیر به کندانسور فرستاده شود که توسط خروجی جت استایزر دومA2   به جداکننده C فرستاده می شود. در این قسمت جداسازی، گازهای غیر قابل تقطیر در مخزنD  جمع آوری می شوند و محلول به ابزوربر باز می گردد. زمانی که مخزن از گاز پر شود، سطح سولوشن پیدا می کند تا به میزان مشخص شده می رسد. محلول سولوشن به ابزوربر باز می گردد. در این نقطه، معمولا یک چراغ سیگنال یا یک هشدار دهنده در تابلو روشن می شود که نشان دهنده زمان پرچ است. روش وکیوم کردن چیلر بسیار ساده است و بایستی مسیر برگشت سولوشن E به ابزوربر را ببندید و شیر L به کندانسور را نیز ببندید. سولوشن مجبور می شود به مخزن برود و گازها را با فشاری بالاتر از فشار اتمسفر فشرده می کند. شیر تخلیه H را باز کنید تا گازهای غیر قابل تقطیر تخلیه شوند و سپس سریعا آن را ببندید و کل سیستم پرچ را به حالت اول برگردانید. در طول خاموشی چیلر گازها در مخزن تله شده و امکان ورود به چیلررا پیدا نمی کنند.

سیستم بدون موتور پرچ چیلر جذبی کریر

سیستم بدون موتور پرچ چیلر جذبی کریر

برای دیدن فیلم پرچ چیلر جذبی در آپارات اینجا کلیک کنید.
برای دیدن فیلم پرچ چیلر جذبی در یوتیوپ اینجا کلیک کنید.

چیلر جذبی فیلم

چیلر جذبی،تعمیر چیلر جذبی کریر،لیتیوم بروماید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!