جدول مشخصات گازهای فریونی و روغن های تبرید تراکمی متناظر آنها

در زیر جدول تمامی گازهای فریونی مورد استفاده را در ستون اول جدول مشاهده می کنید. با استفاده از این جدول می توانید خواص و مواد تشکیل دهنده و تولید کننده مبرد را ببینید و همچنین نوع روغن متناظر با مبرد ارایه شده است.

جدول مشخصات گازهای فریونی و روغن های تبرید تراکمی

جدول مشخصات گازهای فریونی و روغن های تبرید تراکمی

جهت مشاوره با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.