چیلر تراکمی

عیب یابی کمپرسور اسکرو بیتزر CS – قسمت دوم

عیب یابی کمپرسور اسکرو بیتزر CS

عیب یابی کمپرسور اسکرو بیتزر CS -قسمت دوم

این دستورالعمل جهت روش پیشنهادی عیب­ یابی کمپرسورهای اسکرو بیتزر مدل­های CSH,CSW می­ باشد. ابتدا باید استارت کمپرسور را چک کرد:

کمپرسور استارت نمی­ شود و یا کار نمی ­کند:

 • اگر کمپرسور استارت نشود، باید تجهیزات ایمنی چک شود. ممکن است رله­ محافظ خطا داده باشد و از استارت کمپرسور جلوگیری کند.
 • اگر ولتاژ در ترمینال ­های کمپرسور وجود نداشته باشد، سیم­ کشی را چک کنید تا محل قطع جریان را پیدا کنید.
 • تمام کنترلرها را چک کنید (کنترل فشار بالا و پائین، ترموستات­ ها، سوئیچ سطح روغن و تمام کنتاکت­ ها باید چک شوند.
 • تمام فیوزها را چک کنید.
 • اگر ولتاژ در ترمینال کمپرسور کمتر از 90% ولتاژ مجاز پلاک کمپرسور باشد، ممکن است سیم­ پیچ نتواند ترک مورد نیاز برای راه ­اندازی را تأمین کند.
 • رله محافظ داخل ترمینال را چک کنید و همچنین کنتاکتورها را چک کنید.

جهت مشاوره با کارشناسان مهراسپند در تماس باشید.

کمپرسور استارت می­ شود اما بلافاصله خطا می­ دهد:

 • توالی فاز را بررسی کنید.
 • اگر جهت حرکت درست است، ساکشن افت می­ کند. و دیسچارج افزایش می ­یابد.
 • افزایش فشار ساکشن یا قطع مدار فرمان (CUT OUT) می­ تواند نشانه جهت چرخش اشتباه باشد.
 • جابجایی دو فاز می­ تواند باعث رفع این مشکل گردد.

موارد اضافی:

برای سیم­ پیچ­ های دوضرب دوبل مثلث (part winding stsrt)

 • مطمئن شوید pw1,pw2 به درستی سیم­ کشی شده­ اند.l1 باید با l7 وl2 باید با l8 و l3 با l9 سیم کشی گردد.
 • زمان سوئیچ کردن pw1 به pw2 را چک کنید. حداکثر زمان سوئیچ کردن باید 5 تا 1 ثانیه باشد.

برای سیم­ پیچ­ های تک ضرب:

 • مطمئن شوید تسینه پل بین l7وl1 ، l2 و8 ،l3 و9 ، نصب شده باشد.

کمپرسور استارت می­ شود، زمان کوتاهی کار می­ کند و سپس خاموش می­ شود:

 • اگر کمپرسور استات شود و بعد از مدت کوتاهی خطای دمایی داده شود باید ترمینال­ های T11 و t12 چک شود.
 • نقطه خطا 5<@ کیلو اهم و ریست  2.95<@ کیلو اهم است.
 • توجه کنید برق قدرت باید وصل باشد تا میزان مقاومت ترمینال­ های 11, 12چک شود.
 • خطای دمایی سیم­پیچ 212F< بروز می کند در حالی که خطای روغن در251F< بروز می­ کند.
 • افزایش دمای سیم پیچ معمولاً به دلیل دماهای برگشت بالای گاز برگشتی، ولتاژ پائین با کاهش بیش از اندازه بارها است. اگر خطای رله محافط ناشی از این شرایط باشد، صبر کنید تا سیم­ پیچ خنک شود و زمانکه دما به سطح طبیعی برسد، رله محافظ اجازه استارت را به کمپرسور می­ دهد و زمانیکه ری استارت شد، اقدام به تنظیم سوپرهیت 20Fدر 100% بار یا 25% بار بکند.همچنین چک کنید که در کمپرسور مایع مبرد وجود نداشته باشد. در صورتیکه هوزینگ روتور از مایع مبرد پر شود، ممکن است کمپرسور نتواند استارت شود و شرایط قفل شدن روتور (LOCKED ROTOR) بروز کند.
 • افزایش دمای روغن- گاز دیسچارج معمولاً به دلیل افزایش دمای گاز برگشتی، تعداد زیاد استارت (بیش از 4-6 بار در ساعت بنا به سایز) ، کارکرد در شرایط خارج از محدوده مجاز، کمبود روغن، کمبود شارژ، کارکرد زیاد در بارهای کم، کمبود خنک کاری کمپرسور یا کیفیت پائین روغن بروز کند. اگر رله در دمای بالای روغن- گاز دیسچارج خطا بدهد، کمپرسور بایستی قبل از استارت مجدد خنک شودو در ری استارت، پارامترهای کارکرد را چک کنید تا در مقادیر طراحی باشند و مطمون شوید سطح روغن در سایدگلس در تمام شرایط پایدار باقی ماند.

کمپرسور استارت می­ شود اما مدام خطای اورلود و کنترل باز (بی­ متال) می­ دهد:

 • در صورت امکان فشارهای ساکشن و دیسچارج کمپرسور رادر حین کارکرد چک کنید.
 • مطمئن شوید مبرد مورد استفاده با کمپرسور هم خوانی دارد. محدوده­ های دمایی مجاز را با کارکرد چک کنید.
 • اگر فشار افزایش یابد، کندانسور را چک کنید. گازهای غیر قابل تقطیر را از سیکل خارج کنید. سیستم کنترل را چک / اصلاح کنید تا از افزایش فشار جلوگیری شود.
 • کاهش زیاد فشار ساکشن می ­تواند نشانه کمبود شارژ یا بار کم اواپراتور باشد. کنترل­ها و تنظیمات کنترل فشار پائین را چک کنید.
 • سیم­ پیچ­های کمپرسورهای CS با مبرد خنک می­ شوند. ممکن است سیم­ پیچ به اندازه کافی خنک نشود.
 • بیشتر سیستم­ ها دارای پورت­ هایی هستند که برای اندازه­ گیری فشار کمک کننده است.
 • افزایش دمای ساکشن و دیسچارج ممکن است ناشی از پارامترهای غیرطبیعی کارکرد باشد.
 • درصورت امکان ولتاژ ترمینال­ های سیم­ پیچ را در زمان کارکرد کمپرسور چک کنید.
 • ولتاژ باید در محدوده 10% محدوده ولتاژ پلاک کمپرسور باشد. اگر خارج از این محدوده باشد باید اصلاح گردد یا از کمپرسور مجاز در این محدوده استفاده گردد. آمپر کمپرسور را در هر خط چک کنید. مقادیر باید در محدوده 10% حداکثر آمپر مجاز برای کارکرد باشد . آمپر بالا می ­تواند به دلیل ولتاژ پائین ، فشار دیسچارج و ساکشن بالا، بالا بودن سطح روغن یا خوردگی غیر طبیعی بوجود آید. آمپر 3 یا 6 خط را مطابق (PWL یا DOL) چک کنید. بالا بودن آمپر یک یا دو خط می تواند باعث نابالانسی سیم­ پیچ شود که باعث گرم شدن سیم­ پیچ می­ شود.
 • تمام سیم­ کشی­ ها را مطابق دیاگرام موجود در ترمینال چک کنید.

چک کردن رله محافظ:

 • برای چک کردن درست مقادیر مقاومت اجزای رله ( سنسورهای سیم­ پیچ کمپرسور، سنسور دمای گاز دیسچارج) ، هر آیتم باید جدا شده و در دمای محیط چک شود.
 • برای چک کردن مقادیر سنسورهای PTC سیم­ پیچ بین ترمینال­ های T1,T2 را جدا کنید. و مقادیر آن را چک کنید.
 • سنسور دما نزدیک سایدگلس روغن کمپرسور و سنسور موجود در نزدیک شیر دیسچارچ قرار دارد در دمای 251F که @11.4 کیلو اهم است، خطا می ­دهد. برای چک کردن سنسور دمای روغن و گاز دیسچارج، سیم ­های آبی و قهوه­ ای در ترمینال را جدا کنید. و با اندازه­ های استاندارد مقایسه کنید.

رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر CSH,CSW

کمپرسور در حین راه ­اندازی صدای غیرطبیعی می­ دهد و سپس صدا طبیعی می­ گردد:

 • این مطلب نشانگر وجود مایع مبرد در کمپرسور قبل از راه ­اندازی است.
 • برگشت مایع مبرد به کمپرسور در حین خاموشی نیز می­ تواند باعث استارت مجدد کمپرسور در حالتی شود که مایع مبرد در کمپرسور وجود دارد.
 • منبع ورود مبرد مایع به کمپرسور را مشخص کنید. موارد ممکن برای چک کردن شیر برقی و اکسپنشن ولو هستند.
 • اگر کمپرسور دارای تزریق مایع باشد. و بنا به نوع شیر، نیاز به شیر برقی جهت جلوگیر از ورود مایع مبرد به کمپرسور در زمان خاموشی است.
 • دیگر نشانه مبرد مایع در کمپرسور ، خطای اورلود سیم­ پیچ است. که ناشی از ترک اضافه است.
 • هیتر کارتر نصب شده باید در زمان خاموشی کمپرسور، برقرار گردد. هیتر کمک می­ کند مبرد موجود در کمپرسور به جوش آید. و با روغن مخلوط نگردد.

کمپرسور در حین کارکرد دارای صدای غیر طبیعی است:

 • این امر نشانه وجود مایع مبرد در کمپرسور است.
 • مقادیر سوپرهیت در ساکشن کمپرسور و ورودی اتصال اکو (ECO) را چک کنید. پیشنهاد می­ شود مقادیر سوپرهیت حداقل 5F و حداکثر 20F در حداقل و حداکثر بار باشد.
 • اگر کمپرسور دارای تزریق مایع است، چک کنید در زمان خاموشی کمپرسور ، مایع مبرد به کمپرسور وارد نشود.

در حین خاموشی، اسکروهای کمپرسور معکوس می­ گردد:

 • هر کمپرسور دارای یک شیر یکطرفه دیسچارج است. این شیر از ورود مبرد به کمپرسور از شیر دیسچارج در زمان خاموشی یا کارکرد جلوگیری می­ کند.
 • در زمان خاموشی کمپرسور ، اسکروهای تا متعادل شدن فشار داخل کمپرسور به صورت معکوس می­ گردند که طبیعی است.
 • اسکروها در حدود 3 ثانیه معکوس می ­گردند. اگر اسکروها در زمانی بیش از 3-5 معکوس بگردند، شیر یکطرفه دیسچارج را چک کنید.

کمپرسور کار می­ کند اما خنک نمی­ شود:

 • شارژ مبرد و فشارهای کارکرد را چک کنید. هر میزان شرایط غیر طبیعی باید اصلاح شود.
 • اگر فشار ساکشن بالا است و اواپراتور و کندانسور به صورت طبیعی کار می­ کند، میزان آمپر کمپرسور را چک کنید. میزان آمپر بالاتر از شرایط نرمال می­ تواند نشانه خوردگی مکانیکی کمپرسور باشد.

کمپرسور لود یا آنلود (LOAD OR UNLOAD) نمی­ کند:

بعد از اصلاح کنترلر، رله ­ها و تایمر پالس و سیم­ کشی و … و مشخص کردن اینکه مشکلی خارج از میزان طراحی وجود ندارد، قدم­ های زیر برای مشخص کردن کارکرد درست اسلاید ولو نیاز است.

 • مطمئن شوید سلونوئید به درستی برقرار می­ شود و به درستی نیز کار می­ کند.
 • شیر برقی 4 مربوط به کنترل 100% ظرفیت و 3 مربوط به 25% یا حداقل ظرفیت است.
 • مطمئن شوید زمان­ های پالس به ازای پارامترهای طراحی درست است. کمپرسورهای اسکرو بیتزر دارای استارت در حالت آنلود اتوماتیک هستند. اسلاید ولو به صورت اتومانیک در زمان خاموشی و یا در حین کارکرد به دلیل وجود فنر در سیستم اسلاید ولو به حالت 25% باز می­ گردد تا مجدداً روغن به سیلندر کنترل ظرفیت شارژ گردد. اگر همه چیز نرمال است سپس شیر برقی 4 باید جدا شود و اریفیس زیری آن چک شود و این اریفیس، زمان واقعی حرکت برای اسلاید ولو را کنترل می­ کند. بعد از آنکه مطمئن شدید برق تمامی قسمت ها قطع است و مبرد در کمپرسور وجود ندارند، شیر برقی 4 را جدا کنید و اریفیس را چک کنید. دوپیچ m8 سلونوئید، بر روی cr4 را باز کنید.بعد از باز کردن، به دنبال آلودگی در اریفیس باشید. کمپرسور را مجدد مونتاژ کنید و پروسه وکیوم و استارت مجدد را انجام دهید. اریفیسی در زیر شیرهای برقی 1و2و3 وجود نداد و تنها شیر برقی 4 دارای اریفیس است.

شیرهای برقی کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر

شیرهای برقی کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو بیتزر

نقشه ترمینال برق کمپرسور اسکرو بیتزر

نقشه ترمینال برق کمپرسور اسکرو بیتزر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *