بازکردن سرسیلندر کمپرسور بیتزر سردخانه

در بعضی از موارد مشاهده می شود دمای کارتر کمرسور در حال کار بالاست و یا کف بر روی سطح روغن داخل کارتر مشاهده می شود. بایستی توجه کرد که این یک نشانه واضح بروز بک فر در کمپرسور است و گاز دیسچارج به کارتر کمپرسور و به ساکشن راه پیدا کرده است.

در این مواقع بایستی علت این امر را پیدا کنید و از تعمیر و دوباره راه اندازی کردن کمپرسور خودداری کنید همچنین به دلیل داغ شدن روغن برای مثال همانطوری که در فیلم می بینید، روغن دچار شکستگی ساختار می شود و تولید اسید را در سیستم خواهید داشت که بزرگترین دشمن شارلاک سیم پیچ کمپرسور شما اسیدهای ارگانیک و اسیدهای غیر ارگانیک تولید شده در سیستم است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور بیتزر سردخانه،برج خنک کننده