چیلر تراکمی

خنک کننده اضافی کمپرسور بیتزر

خنک کننده اضافی کمپرسور سیلندر پیستونی بیتزر

خنک کننده اضافی کمپرسور بیتزر

خنک کننده اضافی کمپرسور بیتزر پیستونی سمی هرمتیک

 محتوا

 1. ایمنی
 2. فن اضافی
 3. سرسیلندر خنک شونده با آب

1 .ایمنی Safety

ممکن است تأمین خنک کننده تکمیلی برای کمپرسور در هنگام تحمل بار حرارتی بالا ضروری باشد (به محدودیت های کاربرد در بروشورها و نرم افزار BITZER مراجعه کنید). این اطلاعات فنی با دستورالعمل استفاده و مونتاژ روشهای اصلی خنک کننده اضافی کمپرسور بیتزر (فن اضافی، سرسیلندرهای خنک شونده با آب سرد) سروکار دارد.

این اطلاعات فنی را در کنار کمپرسور حفظ کنید.

همچنین اسناد فنی زیر را رعایت کنید

KB-104 (دستورالعمل های عملیاتی) KB-110 (دستورالعمل های عملیاتی) KW-100 (دستورالعمل های نگهداری)

خطرات باقیمانده Residual hazards

برخی از خطرات باقیمانده از کمپرسورها اجتناب ناپذیر است. بنابراین تمام افرادی که روی این واحدها کار می کنند باید این اطلاعات فنی را با دقت بخوانند!

همه موارد زیر دارای اعتبار هستند:

 • مقررات و استانداردهای ایمنی خاص (مانند EN 378 ، EN 60204 و EN 60335) ،
 • استانداردهای ایمنی به طور کلی تصدیق شده ،
 • دستورالعمل های اتحادیه اروپا ،
 • مقررات ملی.

منابع ایمنی دستورالعمل هایی هستند که برای جلوگیری از خطرات در نظر گرفته شده اند. منابع ایمنی باید کاملاً رعایت شود!

توجه! دستورالعمل در مورد جلوگیری از آسیب احتمالی تجهیزات.

احتیاط! دستورالعمل در مورد جلوگیری از خطر جزئی احتمالی برای افراد.

هشدار! دستورالعمل در مورد جلوگیری از خطر جدی احتمالی برای افراد.

خطر! دستورالعمل های جلوگیری از خطر فوری خطر جدی برای افراد.

منابع عمومی ایمنی هشدار! کمپرسور با فشار نگه داشتن فشار از 0.2 تا 0.5 بار بالاتر از فشار اتمسفر تحت فشار است. عمل نادرست ممکن است باعث آسیب به پوست و چشم شود. عینک ایمنی را هنگام کار روی کمپرسور بپوشید. اتصالات را قبل از تخلیه فشار باز نکنید.

برای کار در مورد کمپرسور پس از راه اندازی سیستم: هشدار! کمپرسور تحت فشار است! در صورت عدم رسیدگی صدمات شدید امکان پذیر است. فشار را از کمپرسور رها کنید! عینک ایمنی بپوشید!

پس از نصب فن اضافی:

توجه! بعد از نصب نادرست روغن ممکن است از کمپرسور فرار کند. قبل از راه اندازی کمپرسور و مدار را چک کنید!

2 .فن های اضافی Additional fans

این روش خنک کننده می تواند به صورت جهانی مورد استفاده قرار گیرد و یک سرمایش یکنواخت را ارائه می دهد.

اثر و عملکرد آن به راحتی قابل کنترل است (با استفاده از حفاظت الکتریکی). فن معمولاً بطور موازی با کمپرسور به صورت الکتریکی متصل می شود. اگر کمپرسور در جریان هوا فن کندانسور قرار داشته باشد (حداقل 3 متر بر ثانیه جریان هوا)، خنک کنندگی اضافی(فن کمکی) لازم نیست.

کمپرسورهای NH3 برای سرمایش اضافی به سرسیلندرهای خنک شده نیاز دارند (نسخه استاندارد، فن های اضافی فقط با محدودیت و پس از مشورت با BITZER قابل استفاده هستند).

2.2 نصب فن Mounting the fan

هشدار! کمپرسور تحت فشار است! فشار را از کمپرسور رها کنید! عینک ایمنی بپوشید!

کار نصب روی سرسیلندر:

توجه! پیچ و مهره را با گشتاورهای مشخص محکم کنید (به دستورالعمل های نگهداری KW-100 نیز مراجعه کنید).

پیچ های سرسیلندر مشخص شده در شکل را بردارید.

2KES-05(Y) .. 2FES-3(Y)

2EES-2(Y) .. 2CES-4(Y)

2DES-3.F1Y

پای فن را مستقیماً روی سرسیلندر بپیچید (80 نیوتن متر).

2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y) + CR II

هنگام استفاده از سیستم CRII، کنترل ظرفیت کمپرسورهای ECOLIN ، برای انواع: 2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y) ، لطفاً توجه داشته باشید که صفحه ثابت نصب فن و وضعیت نصب تغییر یافته در قسمت سیلندر (برای اطلاعات بیشتر، به شکل 2 مراجعه کنید) صفحه ی ثابت را با پیچ های محصور شده بر روی سیلندر (80 نیوتن متر) ببینید. پای فن را ثابت کنید.

صفحه فن CRII “کیت شماره”: 320 396 09

4FES-3(Y) .. 4CES-9(Y),

4VE(S)-6Y .. 4NE(S)-20(Y)

4FE-5.F1Y .. 4CE-9.F3Y

4VE-10.F4Y .. 4NE-20.F4Y

صفحات ثابت را با پیچ های محصور شده روی سرسیلندرها (80 نیوتن متر) بچسبانید. پای فن را ثابت کنید (شکل 1 را ببینید).

4JE-13Y .. 6FE-50(Y)

2T.2(Y) .. 6F.2(Y)

پیچ های سرسیلندر را با پیچ های پیچیده (80 نیوتن متر) جایگزین کنید. صفحات ثابت را در پیچ های رشته ای مطابق با (شکل 1) قرار دهید. با واشر و فنر ببندید. پای فن را پیچ کنید.

تمام صفحات ثابت برای سرسیلندرهای سری ECOLINE (انواع 4FES .. 6FE) با مدل های قدیمی سازگار هستند.

توجه! بعد از نصب نادرست، روغن ممکن است فرار کند. قبل از راه اندازی کمپرسور، مدار را چک کنید!

2.3 راه اندازی Commissioning

ولتاژ و فرکانس موجود در صفحه پلاک موتور را با داده های ولتاژ مقایسه کنید. تنها در صورت موافقت این داده ها موتور هم وصل کنید. جهت چرخش را طوری انتخاب کنید که هوا مستقیماً بر روی کمپرسور جریان یابد.

2.4 Overview of fans incl. kit numbers

همه فن ها دارای محافظت سیم پیچ هستند. ولتاژهای دیگر در صورت درخواست.

1.نسخه AC (گزینه)

2.هنگام استفاده از سیستم CRII، کنترل ظرفیت برای کمپرسورهای ECOLINE، با انواع کمپرسورهای 2EES-2 (Y) .. 2CES-4 (Y) ، باید یک صفحه ثابت اضافی برای فن سفارش داده و نصب شود. (شماره کیت ” صفحه CRII ‘: 320 396 09).

3 سر سیلندر خنک شده با آب Water  cooled cylinder heads

 • گزینه برای

– 4J-13.2 (Y) .. 6F-50.2 (Y) – 2T.2 (Y) .. 6F.2 (Y) – III (Y) .. V (Y)

 • استاندارد برای

– VI W (Y) ، VII W (Y)

– طراحی NH 3 کمپرسورهای درایو باز: W2TA .. W6FA

برای آب خنک کننده خورنده (به عنوان مثال آب دریا) یک نسخه پلاستیکی موجود است.

3.1 مونتاژ Assembly

آب خنک کننده را مطابق شکل 2 وصل کنید. ممکن است کمپرسورهای چهار و شش سیلندر به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل شوند. برای اتصال موازی باید سرعت جریان حداقل 150 لیتر در ساعت در هر سرسیلندر باشد.

دمای آب خنک کننده Cooling water temperature

 • ورودی:

آب خنک کننده برای سرسیلندرها ترجیحاً باید از آب برج خنک کننده گرم تر باشد.

 • خروجی:

دمای آب سرد نباید از 50 درجه سانتیگراد تجاوز کند. انتقال گرماي كافي هنگامي كه اختلاف دماي آب ورودي / خروجي بين 5 تا 10 كلوین باشد، معمولاً به دست مي آيد. 150 لیتر در ساعت.

ایستادن کمپرسور هنگامی که کمپرسور خاموش است، باید آب خنک کننده به سرسیلندرها قطع شود (به عنوان مثال تنظیم کننده آب، شیر برقی الکترومغناطیسی) برای جلوگیری از تراکم برگشت مبرد در سرسیلندر.

ابعاد Dimensions

ابعاد كمپرسور با سرسیلندرهای خنک شونده با آب سرد تغییر نمی كند. کمپرسورهای III (Y) ، IV (Y) و V (Y) تنها استثنا هستند. در اینجا حداکثر 1 سانتی متر افزایش می یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *