تعمیرات کمپرسورهای اسکرو از لحاظ اعمال تلورانس های دقیق بسیار مهم است. در این فیلم دمونتاژ کمپرسور اسکرو همبل را مشاهده می کنید که به دلیل عدم کارکرد تزریق مایع جهت خنک کاری دچار آسیب های شدید شده است.

توجه داشته باشید که کمپرسورها تجهیزاتی نیستند که خرابی آنها معمول و بی دلیل باشد و همیشه علت خرابی کمپرسور در سیستم شما قرار دارد که باعث صرف هزینه های زیاد می شود پس در حین تعمیرات علل خرابی کمپرسور را نیز بایستی یافت و مشکل را رفع کرد.

برای مشاهده عوامل خرابی کمپرسور می توانید مجموعه فیلم های علل خرابی کمپرسور را مشاهده کنید.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو،تعمیر چیلر تراکمی