چیلر تراکمی

کنترل سطح روغن کمپرسور اسکرو بیتزر

کنترل سطح روغن کمپرسوراسکرو بیتزر

کنترل سطح روغن کمپرسور اسکرو بیتزر

کنترل سطح روغن چشمی کمپرسورهای اسکرو بیتزر سری CS(OLC-D1-S) مناسب کنترل سطح روغن کمپرسورها و به خصوص در کمپرسورهای اسکرو بسیار کارآمد می باشد. کمبود روغن باعث نقص در روغنکاری می شود و حتی قطع کوتاه مدت روغنکاری بلبرینگ ها باعث خرابی بلبرینگ های کمپرسور اسکرو می شود.

روش کنترل سطح روغن کمپرسور

کنترل سطح روغن OLC-D1-Sیک سنسور چشمی بدون تماس با روغن است که با اشعه مادون قرمز وجود روغن را در سایدگلس کنترل می کند. براساس نوع کاربرد می توان از این کنترلر برای کنترل سطح پایین و بالای روغن استفاده کرد.

برای کنترل سطح روغن توسط کنترلر چشمی نیاز به 2 قطعه می باشد که شامل: صفحه  شیشه ای قابل نصب به جای سایدگلس و کنترلر الکترونیکی اپتو الکتریکالOLC-D1است. کنترلر به صورت مستقیم با روغن در تماس نیست و از طریق صفحه شیشه ای سطح روغن را کنترل می کند.

کنترلر اپتو الکتریکال دارای تاخیر زمانی5ثانیه ای است تا در صورت انکسار درصفحه شیشه ای، مدار فرمان قطع نشود.

کنترلرOLC-D1-Sقابلیت کنترل سطح پایین و بالای روغن را دارد. در صورتی که کنترل سطح بالا و پایین مورد نیاز باشد، بایستی از دوکنترلرOLC-D-Sاستفاده کرد.

1-منشور

2-مخروط شیشه ای

3-واشر

4-کنترل سطح روغن OLC-D1

5-کابل اتصال

6-پیچ ثابت کننده کنترلر

ساختار پیغام های خطای LED

LEDروشن نیست: سطح روغن مناسب است. روغن بالاتر از سنسور است.

LEDروشن است: سطح روغن خیلی پایین است. سطح روغن پایین تر از سنسور است.

LEDچشمک می زند: سنسور خطا می دهد. ولتاژ ورودی اشتباه است و یا به درستی نصب نشده است.

1-کنترلر چشمی الکترونیکی با نام OLC-D1

2-دیگر ولتاژها را بر اساس درخواست و همخوانی استفاده کنید.

4-کابل ها دارای کد رنگی هستند.

5-همراه پروپان و دیگر هیدرو کربن ها استفاده شود.

اتصالات اکتریکی

براساس طرح شماتیک مدارفرمان ارائه شده کنترلرOLC-D1-Sرا متصل کنید. کنترلرسطح روغن را می توان همراه رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزرSE-C1به کاربرد

قطع شدن مدار فرمان

در صورت خالی شدن سایدگلس از روغن، مدار فرمان قطع می شود و با این کار ولتاژ ورودی کنتاکتور قطع شده و چراغ LEDکنترل سطح روغن روشن می شود.

مدار را می توان به صورت دستی ریست کرد. این کلید فشاری ریست(S4)را می توانید در نقشه ببینید.

K1کنتاکتور اولی PWیا کنتاکتور اصلی ستاره مثلث

K4کنتاکتور کمکی سطح روغن

K4Tزمان تاخیر سوئیچ سطح روغن 90ثانیه

S4خطای ریست سطح روغن OLC-D1-S

SE-E1رله محافظ کمپرسوراسکرو بیتزر

SE-C1رله محافظ کمپرسور اسکرو بیتزر

کنترل حداکثر سطح روغن

منطق مدار فرمان وابسته به طراحی سیستم است بنابراین برای مثال در هنگام نصب با یک اواپراتور فلودد، یک شیر برقی در خط روغن می تواند با سطح روغن کمپرسور برقرار شود. همچنین استفاده از کنترل سطح روغن کمپرسورهای موازی امکان پذیر است.


کنترلر روغن

برای نصب کنترل کننده سطح روغن، ابتدا بایستی مخروط شیشه ای پیچی را در محل سایدگلس نصب شود.

کنترل کننده را در محل 8 در تصویر نصب کنید. این محل نصب ساید گلس سطح پایین روغن است.

8-سایدگلس/سطح پایین روغن

4-سایدگلس/سطح بالای روغن

5-شیر سرویس روغن

برای مشاهده فیلم‌های  مربوط در این زمینه به کانال یوتیوب گروه مهندسی مهراسپند مراجعه کنید و یا برای مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *