چیلر تراکمی

چرا کمپرسورها خراب می شوند؟ قسمت سوم

چرا کمپرسورها خراب می شوند

چرا کمپرسورها خراب می شوند؟

70- بیش از حد گرم شدن باعث کاهش روغنکاری و به وجود آمدن شتاب در خورردگی شود. بیش از حد گرم شدن باعث کربونیزه شدن روغن و آلودگی می شود. نتیجه مشکلات آلودگی و بیش از حد گرم شدن، مشکلات مکانیکی و خرابی کمپرسور است.

مشکلات الکتریکال خرابی کمپرسور

71- مشکلات الکتریکال می تواند باعث خرابی کمپرسور شود. در کمپرسورهای 3 فاز، خرابی کمپرسور می تواند ناشی از نابالانسی جریان و ولتاژ باشد. این دو مشکل باعث افزایش دما و کاهش عمر کمپرسور می شود.

72– بیشترین دلیل نابالانسی جریان ناشی از نابالانسی ولتاژ است. افزایش نابالانسی جریان می تواند با میزان ناچیزی در نابالانسی ولتاژ بروز کند بنابراین در هر مشکل نابالانسی جریان، نابالانسی ولتاژ وجود دارد. تاثیر نابالانسی ولتاژ در نابالانسی جریان در هر موتور 3 فاز در تصویر نشان داده شده است.

برای مثال اگر:

L2=215V تا L1

 L3=221Vتا L2

L1=224V تا L3

میانگین 215+221+224 تقسیم بر 3 برابر 220 ولت است. میزان نابالانسی برای هر فاز با تفاوت بین ولتاژ قرائت شده و میانگین است:

L2 = 220-215 = 5V  تا L1

L3 = 221-220 = 1V  تا L2

L1 = 224-220 = 4V  تا L3

5 ولت حداکثر میزان نابالانسی است. با استفاده از فرمول زیر، % نابالانسی بدست می آید.

%27.2 = 100×220/5 = نابالانسی%

این نابالانسی ولتاژ از حداکثر نابالانسی ولتاژ 2% بیشتر است.

و در نتیجه غیر قابل قبول است و بایستی اصلاح شود.

73- نابالانسی ولتاژ باعث نابالانسی جریان می شود اما نابالانسی جریان به این معنا نیست که حتما نابالانسی ولتاژ وجود دارد. یک کمپرسور 3 فاز را در نظر بگیرید که در ترمینال ها دارای افت است یا کربن یا آلودگی در کنتاکت ها وجود دارد. این مشکل باعث مقاومت در ترمینال L1 می شود. همانطوری که می دانیم جریان مسیر دارای مقاومت کمتر را انتخاب می کند که باعث می شود جریان در این ترمینال نسبت به ترمینال های دیگر افزایش یابد. افزایش جریان باعث افزایش گرمای تولید شده در سیم پیچ است. درصد نابالانسی جریان را می توان همانند نابالانسی ولتاژ به دست آورد.

دو فاز شدن حالتی است که یک فاز از 3 فاز قطع می شود. توضیح این مساله مانند مساله قبل است و شدت نابالانسی فوق العاده بالا خواهد بود.

74- زمانی که یک موتور 3 فاز، یک فاز را از دست می دهد، موتور علائم بیش از حد گرم شدن را نشان می دهد. یک فاز روشن و تمیز باقی می ماند و دو فاز دیگر می سوزند. دو فاز دیگر 1.5 برابر جریان طبیعی، جریان می کشند. فاز سوم را می کشند. اگر کمپرسور به کار خود ادامه دهد، اورلود می کند. در شرایط بارهای کم، جریان نمی تواند به نقطه خطای جریان اورلود برسد و به کار خود ادامه داده و سیم پیچ خیلی گرم می شود.

زمانی که کمپرسور متوقف شود، دیگر راه اندازی نخواهد شد زیرا بی متال یا کنترل بار خطا می دهد.

بیش از حد گرم شدن

75- دیگر دلیل بیش از حد گرم شدن، خیلی بالا یا پایین بودن ولتاژ ورودی است و زمانی که ولتاژ خارج از محدوده های حداقل-حداکثر تنظیمی سازنده تجاوز کند، بروز می کند. برای یک کمپرسور با نرخ تک 230 ولت، محدودیت های کارکرد بین +-10% ولتاژ 230 است. (207~253V)

در نرخ دوبل مانند208/230V، پارامترهای کارکرد تا 10% زیر 208 و 10% بالای 230 مجاز است. (187~253V)

76- در یک موتور تک فاز، دیگر دلیل برای بیش از حد گرم شدن، درست عمل نکردن راه اندازها هستند. این مشکل می تواند ناشی از خازن راه انداز یا دائم کار یا رله راه انداز باشد. بدون ولتاژ و فاراد مناسب، کمپرسور نمی تواند در دامنه تلورانس طراحی کار کند یا نمی تواند روشن شود. این اتفاق یکی از دلایل قفل شدن روتور است که باعث بیش از حد گرم شدن سیم پیچ استارت و افزایش سرعت خرابی می شود.

77- سرانجام یکی از دلایل بیش از حد گرم شدن، استارت های پیاپی کمپرسور است. کنترل راه اندازی و توقف و تجهیزات ایمنی می تواند باعث اتصال کوتاه شدن سیم پیچ شود.

استارت های پیاپی

زمانی که موتور راه اندازی می شود، جریان برای میزان آمپر قفل بودن روتور (LRA) است. چند دقیقه طول می کشد تا موتور از گرمای تولید شده در هنگام راه اندازی (LRA) خلاص شود. استارت های مداوم می تواند باعث تولید گرما شود زیرا گرمای تولید شده قبلی از بین نرفته است.

78- مشکلات الکتریکال معمولا به وسیله نابالانسی یا تعداد دفعات زیاد روشن و خاموش کردن به وجود می آید. تمام چهار مشکل معمول الکتریکال می تواند باعث بیش از حد گرم شدن و در نهایت سوختن کمپرسور شود. در مجموع تعداد زیاد راه اندازی می تواند باعث سوختن سیم پیچ شود.

79- نکات اصلی که باعث خرابی کمپرسور می شوند عبارتند از:

 • نقص در روغنکاری
 • برگشت مایع
 • استارت در حالت فلودد
 • ضربه زدن
 • آلودگی
 • بیش از حد گرم شدن
 • مشکلات الکتریکال

آنالیز کمپرسور و چیلر تراکمی (سیکل تبرید)

80- همانطور که می بینید، خیلی از عوامل باعث خرابی کمپرسور می شوند. مسئولیت یک تکنسین که کمپرسور آسیب دیده را باز می کند، پیدا کردن علت خرابی است.

ویژگیهای آسیب فیزیکی، مشخص کننده علت خرابی است. هرچند یک ایراد باعث به وجود آمدن مشکلات دیگری می شود. مشاهده کمپرسور آسیب دیده در کارگاه گروه مهندسی مهر اسپند توسط کارشناسان خبره و ثبت گزارش خرابی و ارائه آن همراه با کمپرسور تعمیر شده، می تواند مشکلات بعدی را کاهش دهد.

آنالیز کمپرسور

 1. تمام اطلاعات را ثبت کنید.
 2. تمام قطعات همراه کمپرسور بفرستید.
 3. تمام اطلاعات پلاک کمپرسور را ثبت کنید.

81- بهترین مکان برای تحقیق، در کارگاه و بر روی کمپرسور خراب است. در بسیاری از موارد کمپرسورها بدون علت یابی تعویض می شوند و به احتمال زیاد برای کمپرسور جدید نیز مشکل به وجود خواهد آمد. مشکلات می تواند در ولو پلیت ها، سوپاپ ها، سیلندرها، شاتون ها و بوش ها و سیم پیچ بیانگر نوع مشکل باشد.

در کارگاه گروه مهندسی مهر اسپند علت به وجود آمدن خرابی کمپرسور به همراه کمپرسور در چک لیست های مخصوص ارسال می شود.

82- ثبت اطلاعات در این برگه ها و بایگانی آن در کارگاه و ارائه این اطلاعات به کارفرما و اوپراتور باعث می شود که مشکلات بعدی را بتوان تعدیل کرد. این اطلاعات به خصوص زمانی که یک کمپرسور بیش از یک بار به کارگاه فرستاده می شود، ارزشمند است زیرا می توان به این ترتیب از حل شدن مشکل و یا بروز مشکلات جدید در سیکل تبرید اطمینان حاصل کرد.

83- اولین گام در آنالیز کمپرسور و سیستم، بررسی کمپرسور خراب شده است.

آنالیز سیستم

 • سرسیلندر و واشر
 • ولوپلیت
 • سوپاپهای دیسچارج
 • سوپاپهای ساکشن
 • بوش اویل پمپ
 • رینگها و پیستونها
 • شاتون
 • بوشها
 • موتور

 84- بازرسی خرابی از قطعات معمولا شامل:

 • آنالیز سوپاپ ها، ولو پلیت ها و سیلندرها
 • آنالیز اویل پمپ و بوش انتهایی
 • آنالیز پیستون ها و شاتون ها
 • آنالیز بوش اصلی و میل لنگ
 • آنالیز موتور و ترمینال

85- آنالیز واشر نشان می دهد که چندین عامل امکان به وجود آوردن چنین مشکلی داشته اند.

86- با تشخیص علت دقیق آسیب، شما می توانید از به وجود آمدن مجدد مشکل جلوگیری کنید.

87- بعد از باز کردن سر سیلندر، خشکی، روغن زیاد، تیره شدن و آسیب ها را بررسی کنید.

88- سپس می توانید علت به وجود آمدن مشکل را در چیلر تراکمی و یا سرد خانه پیدا کنید.

89- شکستن سوپاپ های دیسچارج معمولا به دلیل ضربات مایع با آلودگی در سیستم است.

90- موردی برای خرابی وجود دارد که علت را بایستی در کمپرسور جستجو کرد. و آن بی کیفیت بودن قطعات کمپرسور است.

91- سوپاپ های ساکشن آسیبی شبیه به سوپاپ دیسچارج را نشان می دهند.

92- به نشانه هایی از قبیل بشقابی شدن، شکستن نشیمنگاه یا آسیب ذرات خارجی دقت کنید. به علائم خستگی بیش از حد گرم شدن یا آلودگی توجه کنید.

93- خرابی پمپ روغن و بوش پمپ روغن (اویل پمپ) کمتر است اما تجهیزاتی هستند که روغن را به قطعات پمپ می کنند. هر چند اولین قطعه ای هستند که با مشکل آلودگی درگیر می شوند. پمپ روغن را باز کنید و میزان خوردگی بوش روغن را با استفاده از لقی های مجاز بررسی کنید.

94- آنالیز بوش پمپ روغن نشان دهنده خوردگی یا خراش دار شدن بوش پمپ روغن و تغییر لقی های بوش پمپ است.

95- پیستون ها و شاتون ها و دژنگپین ها جدا شده و به دقت بر اساس میزان لقی های مجاز بررسی می شوند.

96- خوردگی زیاد رینگ پیستون باعث تیز شدن لبه آن و تغییر رنگ پیستون می شود و نتیجه آن برگشت گاز دیسچارج به کارتر کمپرسور است (piston blow by).

97- نسبت های تراکم بالا و دمای دیسچارج بالا نیز همچنین باعث افزایش خوردگی رینگ می شود. نشانه های بیش از حد گرم شدن مانند تغییر رنگ ولو پلیت ها و پیستون ها، خوردگی زیاد سوپاپ های ساکشن معمولا نشانه دمای دیسچارج بالا و خوردگی رینگ و پیستون است.

98- باید شاتون را از لحاظ آسیب و خوردگی و تغییرات میزان لقی بررسی کرد.

99- خوردگی یا شکستن شاتون ها می تواند ناشی از چندین مشکل است. اگر این شرایط به وجود بیاید به این معناست که می توانید علت به وجود آمدن مشکل را پیدا کنید.

100- گام بعدی جدا کردن میل لنگ از حوضینگ کمپرسور است.

101- بوش های اصلی سمت سیم پیچ و کارتر کمپرسور را مورد بررسی قرار دهید و با لقی های مجاز مقایسه کنید.

102- حال روتور کمپرسور را از حوضینگ سیم پیچ جدا کنید.

103- مشخص کردن خرابی های ناشی از خوردگی بوش ها مانند مالیده شدن روتور در استارتور در استاتور معمولا به دلیل استارت در حالت فلودد به وجود می آید.

104- با بیرون آوردن روتور می توانید نشانه های سوختگی و یا کشیده شدن روتور در استاتور را مشاهده کنید. همچنین با فیلتر زدن نیز این امر مشخص می شود.

105- درصورت ضرورت می توانید به کارشناسان گروه مهندسی مهر اسپند تماس بگیرید و اطلاعات کامل کمپرسور را با ارائه شماره سریال کمپرسور دریافت کنید. این اطلاعات شامل دستورالعمل راه اندازی، نصب، سرویس و دماها و فشارهای مجاز کارکرد کمپرسور است.

106- بعد از بررسی و مشخص شدن علت خرابی کمپرسور، فرآیند تعمیر طی می شود و پس از تعمیر و مونتاژ کمپرسور، تست فشار و کارکرد انجام می شود و آنالیز و خرابی به همراه آنالیز تست و راه اندازی و دستورالعمل های نصب و راه اندازی و نگهداری کمپرسور به اوپراتور تحویل داده می شود.

107- بعد از نصب و راه اندازی کمپرسور و قبل از ترک چیلر باید علت خرابی برطرف شده باشد که این علت در صورت عدم برطرف شدن باعث خرابی کمپرسور جدید نصب شده می شود.

برای مشاوره در زمینه خرابی کمپرسور و همچنین تعمیر کمپرسور می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چرا کمپرسورها خراب می شوند؟ قسمت اول

چرا کمپرسورها خراب می شوند؟ قسمت دوم