میل لنگ کمپرسور کوپلند

شماره سریال مدل
998-0710-00 KAA, KAG, KAH,
  KAJ, KAK, KAL
998-0710-01 KAT, KSL
998-0713-01 EAJ, EAL
998-0715-00 LAC, LAH, LAL
998-0716-00 LAM, LSG
998-0719-00 MR
998-0723-00 9RS
998-0724-00 4RA, 4RE
998-0725-00 4RK, 4RH, 4RL

میل لنگ کمپرسور کوپلند

میل لنگ کمپرسور کوپلند1

به دلیل فشار بالا ومحوریت میل لنگ در بین قطعات متحرک کمپرسور، دارای اهمیتی بالایی است. میل لنگ های عرضه شده توسط ما دارای کیفیت و مقاومت بالایی هستند و همگی از برندهای اصلی و تولید کنندگان معتبر می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان گروه تماس بگیرید.

کمپرسور کوپلند

قطعات کمپرسور کوپلند،تعمیر کمپرسور،اجزای کمپرسور،فروش کمپرسور