چیلر جذبی

مدار فرمان چیلر جذبی

مدار فرمان چیلر جذبی

مدار فرمان چیلر جذبی

برنامه کارکرد چیلر شامل پروسه‌های راه‌اندازی، کارکرد و خاموش شدن چیلر می‌باشد. می‌توان گفت کنترل پروسه کارکرد چیلر جذبی شامل کنترل دمای آب چیلد، دمای آب برج خنک کننده، گازهای غیر قابل تقطیر، کنترل و رفع کریستال، دمای ژنراتور و اواپراتور است.

فرایند روشن کردن چیلر با فشار کلید استارت آغاز می‌شود. و با باز شدن کامل شیر بخار/آب گرم/آب داغ پایان می‌پذیرد. فرمان خاموش با دستور خاموش شروع می‌شود. و با خاموشی پمپ رفریجرنت (پمپ مبرد) پایان می‌پذیرد. در طول کارکرد، چیلر مدام دمای آب چیلد را کنترل می‌کند. تا از دمای تنظیم شده پایین‌تر نیاید. با تغییرات بار، کنترل نیز پیچیده‌تر می‌گردد. با افزایش بار سرمایی نیاز به گرمای بیشتر در ژنراتور و جریان سولوشن وجود دارد. فاکتور دیگری را که بایستی درنظر گرفت گازهای غیر قابل تقطیر، حالت تشکیل کریستال و شرایط غیر طبیعی برای دستگاه است.

اجزای کنترل چیلر

تنظیمات اجزای کنترل بایستی برای استارت انجام شود، تنظیماتی از قبیل:

 • پمپ آب چیلد (CHWP) یک پمپ با دور ثابت است. این پمپ فقط دارای حالت خاموش و روشن می‌باشد و قابلیت کنترل دور و دبی را ندارد. پمپ آب چیلد اولین قسمتی است که برای روشن کردن چیلر، روشن می‌شود. این قسمت آخرین قسمتی است که خاموش می‌گردد.
 • همانند CHWP، پمپ آب برج خنک کننده (CWP) پمپی با دور ثابت است. این پمپ تنها در زمانی که پمپ آب چیلد روشن شد در مدار می‌آید. (دقت داشته باشید در بعضی از انواع مدار فرمان چیلر جذبی به جای کنترل دور فن برج خنک کننده با ترموستات از کنترل پمپ با اینورتر استفاده می‌کنند. و دبی را تحت کنترل در می‌آورند).
 • پمپ سولوشن یا محلول را می‌توان با اینورتر کنترل کرد. در چیلرهای جدید معمولا دارای قابلیت تغییر دور با استفاده از درایو تغییر فرکانس هستند. تا بتوانند کنترل بهتری بر میزان سطح و مقدار و غلظت سلوشن در قسمت‌های مختلف داشته باشند.
 • پمپ ریفریجرنت یا پمپ مبرد پمپی است با دور ثابت. این پمپ با دریافت فرمان روشن یا خاموش، سریعا روشن یا خاموش می‌شود.
 • فن برج خنک کننده (CTF) برای تنظیم بهتر دمای برج خنک کننده می‌تواند دارای دور کم، متوسط و یا زیاد باشد. یا از طریق درایو تغییر فرکانس کنترل گردد.
 • در ساده‌ترین شکل ممکن شیر موتوری بخار یا آب گرم و یا آب داغ می‌تواند توسط ترموستات و در 4 مرحله کنترل گردد. شیر بعد روشن و یا خاموش شدن چیلر بلافاصله باز و یا بسته می‌شود.
 • شیر برقی یا فلوتر آب جبرانی برج خنک کننده(CTS) با کاهش سطح آب برج خنک کننده عمل کرده و فعال می‌شود.
 • زیر آب زن آب برج خنک کننده(CWDD) می‌تواند توسط شیر برقی کنترل گردد. شیر می تواند توسط یک تایمر فعال شود و در طول زمان تنظیم باز باشد. و در زمان آب گیری برج خنک کننده، شیر زیر آب زنی بایستی بسته باشد.
 • شیر بای پس آب برج خنک کننده (CWBPV) یک موتور درایو است. موتور می‌تواند شیر را کاملا باز یا بسته کند.
 • در بعضی از چیلرها گرم کن پمپ مبرد یا ریقریجرنتنیز وجود دارد که از یخ زدن اواپراتور جلوگیری می کند.

روشن و خاموش کردن

روشن کردن

فرمان روشن شدن شدن می‌تواند توسط کلیدی بر روی تابلو و یا نرم افزاری انجام شود. بعد از استارت، CHWP و CWP و پمپ سولوشن روشن شده و شیر موتوری بخار باز می‌شود. برای کنترل این چهار قسمت، چهار حالت بایستی در نظر گرفته شود:

 • دمای محیط بایستی مناسب باشد.(پایین نباشد)
 • تشتک برج خنک کننده از آب پر باشد.
 • جریان آب چیلد ساختمان بایستی کافی باشد.
 • دمای آب چیلد ساختمان بایستی از دمای تنظیمی بر روی ترموستات چیلر بالاتر باشد.

برای کنترل این موارد، سیستم کنترل بایستی دارای شیرهای تدریجی (CWDD  & CTS) باشد.

زمانی که مدار فرمان چیلر جذبی فرمان راه اندازی را دریافت می‌کند، چیلر دمای آب چیلد را چک می‌کند. اگر این دما بالاتر از دمای تنظیمی باشد، چیلر روشن می شود. سپس فلو سوئیچ های خط برج خنک کننده و چیلد چک می‌شوند. در صورتی که پمپ‌ها روشن باشند، پمپ سولوشن جهت فرستادن محلول سلوشن از ابزوربر به ژنراتور روشن می‌شود. در طول کارکرد پمپ سولوشن دمای آب چیلد از دمای تنظیمی بالاتر است. شیر بخار باز شده و تعمین انرژی گرمایی ژنراتور انجام می گیرد. بعد اتمام مراحل راه‌اندازی، شیر موتوری بخار به حالت تنظیمات اولیه برگشته و به میزان مورد نیاز باز می‌شود.

خاموش کردن

زمانی که فرمان خاموشی به مدار فرمان چیلر جذبی داده می‌شود و یا زمانی که چیلر احساس کند مشکلی وجود دارد. فرایند خاموشی مشابه روشن کردن می‌باشد. ولی با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز جهت رقیق کردن محلول سلوشن.

پروسه خاموش شدن را می‌توانید در شکل ببینید. ابتدا شیر بخار بسته می شود سپس مبرد با محلول لیتیوم مخلوط می‌شود. تا رقیق سازی انجام شود. معمولا در بسیاری از چیلرها فرمان خاموشی توسط لول کنترل مبرد انجام می‌شود. با درک اینکه مبردی در اواپراتور جهت مخلوط شدن با لیتیوم باقی نمانده و لیتیوم رقیق شده است.

کنترل دمای آب چیلر واتر Chilled-Water Supply Temperature Control

کنترل جریان و دمای رفت و برگشت آب چیلد مطابق با تبخیر مبرد در اواپراتور انجام می‌گیرد. چیلر بر اساس بار سرمایی مورد نیاز ساختمان (میزان اختلاف دمای آب چیلد و دمای تنظیمی چیلر) میزان برودت خود را تنظیم می‌کند. و میزان باز و بسته شدن شیر موتوری بخار با استفاده از این پارامتر تنظیم می‌شود. و با بستن شیر بار برودتی چیلر کاهش پیدا می‌کند.

پمپ رفریجرنت زمانی که 2 عدد از ین ها آب را حس کنند و در آب قرار گیرند، روشن می‌شود. همچنین شیر موتوری بخار نقشی اساسی را در کنترل دمای خروجی آب چیلد بازی می کند.

تمامی پارامیرهای فوق قابلیت خاموش و روشن شدن درجا و یا کنترل تدریجی را دارا هستند. در حالت کلی سیستم کنترل بار سرمایی چیلر و تغییر و ثابت نگه داشتن آن وابسته به دمای آب چیلد، پمپ رفریجرنت، شیر بخار و پمپ سولوشن است.

پمپ رفریجرنت (مبرد) و کنترل سطح Refrigerant Pump and Level Control

در شکل ترتیب لول کنترل‌های اواپراتور و پمپ رفریجرنت نشان داده شده است. لول کنترل معمولا دارای 3 میله (ین) است. این 3 میله می توانند میزان سطح آب را در اواپراتور حس کنند. همچنین فرمان خاموشی و یا روشن شدن پمپ رفریجرنت را صادر کنند.

کنترل شیر بخار Steam Valve Control

برای یک چیلر جذبی بار سرمایی بوسیله میزان مبرد بازگشتی به اواپراتور تعیین می‌گردد. میزان جداسازی آب از لیتیوم بروماید و چرخش آن در سیکل جذبی وابسته به میزان باز شدن شیر موتوری بخار است. بنابراین شیر بایستی بر اساس میزان بار سرمایی کنترل شود. کنترل میزان جریان بخار در ژنراتور چیلر جذبی وابسته است به موارد زیر:

 • سطح سولوشن در ابزوربر
 • دمای سولوشن. بالا رفتن دمای سولوشن به میزان بحرانی می‌تواند از نشانه های کریستال شدن باشد.
 • پایین آمدن دمای آب چیلد. پایین آمدن دمای آب چیلد به میزان بحرانی یکی از نشانه‌های مهم کریستال شدن محلول لیتیوم بروماید است.
برای باز شدن شیر موتوری بخار، شروط اولیه زیر بایستی رعایت شود:
 • پمپ سولوشن بایستی روشن شود.
 • سطح محلول سولوشن در ابزوربر بایستی به ین اولیه کنترل سطح رسیده باشد.

نمونه ای از کنترل باز شدن شیر موتوری تغذیه ژنراتور بر اساس دمای آب چیلد را می توانید در شکل زیر ببینید:

نمونه ای از کنترل باز شدن شیر موتوری تغذیه ژنراتور بر اساس دمای آب چیلد را می توانید در شکل زیر ببینید:

زمانی که شیر بخار فرمان را از سیستم کنترل دریافت می کند، شیر از حالت کاملا بسته به حالت کاملا باز تغییر حالت می دهد که این امر بوسیله اکچویتور(actuator) شیر موتوری انجام می شود. اولین مرحله باز شدن شیر 5% تا 30% است، دومین از 30% تا 60% و سومین از 60% تا 80& است و مرحله چهارم از 80% تا 100% باز شدن شیر می باشد.

برای بستن شیر یک دستورالعمل ویژه وجود دارد. زمانی که دمای آب چیلد پایین بیاید، شیر شروع به بستن می کند و یک مرحله نسبت به باز کردن مطابق شکل شیر بسته می شود.

کنترل دمای آب برج خنک کننده Cooling-Water Supply Control

کنترل دمای آب برج خنک کننده بسیار مهم می باشد زیرا با پایین آمدن دمای آب برج خنک کننده خطر کریستال رفتن چیلر افزایش می یابد و با افزایش آن، راندمان کاهش پیدا می کند. جهت کنترل دمای آب برج از دو روش استفاده می کنند. روش اول کنترل فن برج خنک کننده از طریق ترموستات چند مرحله ایست و یا از طریق کنترل فرکانس و اینورتور دور فن را کنترل کرد. در بعضی موارد بنا به نیاز، از شیر موتوری بای پس آب برج خنک کننده نیز استفاده می شود.

تماس با کارشناسان ما

کانال یوتیوب گروه مهندسی مهراسپند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *