فیلترها و صافی های کمپرسور

وظیفه فیلترها وصافی ها جذب ذرات معلق در سیال و روغن می باشد. صافی ها بایستی  مناسب با کاربری که دارند طبق استاندارد کالیبره باشند. تعداد سوراخهای صافیها بر اساس کاربردشان تعیین می گردد که مواد هرچه روانتر باشد از صافیهای با منافذ ریزتر و هرچه دانه گرانروی بیشتری داشته باشند با سوراخهای درشت تر انتخاب می گردد  و همچنین صافیها بر اساس فشار کاری انتخاب می شوند و از موادی ساخته می شوند که در فشار بالای کاری متلاشی نشوند و یا ذراتی از آنها جدا نشود. فیلترها و صافی ها توسط سازندگان زیادی تولید می شوند و هدف صافی ساکشن زدودن ذراتی است که توسط فیلتردرایر جذب نشده است. این شرکت ابعاد وسیعی از انواع فیلتر ها و صافی ها ازتولید کنندگان معتبر را عرضه می نماید.

صافی و فیلتر کمپرسور

برای مشاوره با کارشناسان گروه با ما تماس بگیرید.

فیلترها و صافی ها

صافی ساکشن،فیلتر ساکشن، کمپرسور کریر