شیرهای کنترل ظرفیت برای کمپرسورهای 4 ، 6 و 8

آنلودر قطع کن ساکشن کمپرسور برای کمپرسورهای 4 ، 6 و 8 دیسکاس کاربردهای دمای بالا، متوسط و پایین استفاده می شوند. فعال شدن آنلودر باعث کاهش انرژی مصرفی و برق مصرفی راه اندازه گیری کمپرسور می شود. راندمان کمپرسور نیز در هنگام مسدود شدن ساکشن حفط می شود.

ساختار داخلی شیر کنترل ظرفیت

نمایی داخلی از شیر کنترل ظرفیت کمپرسور کوپلند را در شکل زیر می بینید؛

کارکرد شیر کنترل ظرفیت کمپرسور کوپلند

کارکرد شیر کنترل ظرفیت کمپرسور کوپلند

کارکرد شیر کنترل ظرفیت کمپرسور کوپلند[/caption]

در حالت طبیعی (حداکثر ظرفیت)، بوبین شیر برقی کنترل ظرفیت بی برق است و شیر در پایین ترین قسمت نشسته است و پیستون در پایین ترین نقطه نشسته است.

زمانی که بوبین شیر، برقرار می شود شیر بالا آمده و مسیر گاز دیسچارج به ساکشن باز می شود.

سیل بودن پیستون نشتی را به حداقل می رساند بنابراین سیکل پمپ دان ممکن است در حالت برقدار یا بدون برق بودن شیر برقی بدون مشکل برای پمپ دان انجام شود.

 

کمپرسورهای کوپلماتیک کوپلند  4R – 6R

نمایی از ولوپلیت کمپرسورهای کوپلماتیک با آنلودر در شکل زیر نشان داده شده است؛   

ولوپلیت سرسیلندر  آنلودر دار کمپرسورهای کوپلند

ولوپلیت سرسیلندر آنلودر دار کمپرسورهای کوپلند

نمای داخلی سرسیلندر آنلودر دار کوپلند را در شکل زیر می بینید. سیلندر آنلودر در قسمت سرسیلندر قرار دارد.

سرسیلندر کمپرسور کوپلند آنلودر

سرسیلندر کمپرسور کوپلند آنلودر

شکل های زیر مسیرهای گازدار در شیر برقی نشان می دهد. واشر آنلودر در کمپرسورهای 4، 6،  8  سیلندر و کمپرسورهای دیسکاس به یک شکل است.

واشر آنلودر در کمپرسور کوپلند

واشر آنلودر در کمپرسور کوپلند

واشر آنلودر در کمپرسور کوپلند

واشر آنلودر در کمپرسور کوپلند

کمپرسورهای کوپلماتیک دیسکاس کوپلند

آنلودر کمپرسور کوپلند دیسکاس 

آنلودر کمپرسور کوپلند دیسکاس 

مکانیزم داخلی آنلودر کمپرسورهای دیسکاس و کمپرسورهای معمولی با یکدیگر مشابه است. آنلودر کمپرسور کوپلر دیسکاس را در تصویر زیر می بینید:

سرسیلندر کمپرسور کوپلند آنلودر

سرسیلندر کمپرسور کوپلند آنلودر

کاربرد آنلودر

در زمان آنلود، فشار ساکشن افزایش و فشار کندانس کاهش می یابد اما در چیلرهای تراکمی کندانس آبی، فشار ساکشن افزایش می یابد اما فشار دیسچارج ثابت باقی می ماند.

دیفرنشیال (اختلاف) دما و فشار تنظیمی بایستی به میزانی باشد که از استارت آنلودر  پیاپی جلوگیری کند. نرخ آنلود نبایستی از 10  الی 12 بار در ساعت تجاوز کند.

به دلیل کاهش گاز برگشتی به کمپرسور از سیستم که وظیفه خنک کردن موتور را به عهده دارد، رنج کارکرد آنلودر بایستی محدود شود. حداقل نرخ دمای تبرید اواپراتور بایستی 25 درجه فارنهایت باشد. کمپرسورهای دیسکاس می تواند در حالت آنلودر در دماهای پایین تر از 25 درجه فارنهایت با اضافه کردن خنک کننده روغن و یا فن سرسیلندر کار کنند.

کنترل آنلودر را می توان هم از طریق کنترل فشار پایین و هم از طریق ترموستات انجام شود و در صورت استفاده از 2 آنلودر بایستی از کنترلر دو مرحله ای استفاده شود.

برای افزایش طول عمر کویل شیر برقی پیشنهاد می شود در زمان خاموشی کمپرسور، کویل شیر برقی برقرار نشود.

مدار فرمان شیر برقی و کنترل می تواند به قسمت بار کنتاکتور همانند شکل متصل شود و شیر برقی در زمان خاموشی کمپرسور بی برق خواهد شد.

مدار فرمان کمپرسور با شیر آنلودر

مدار فرمان کمپرسور با شیر آنلودر

 

 

 

 

چیلر تراکمی

آموزش تعمیر کمپرسور کوپلندتعمیر کمپرسور کوپلندفروش کمپرسور کوپلند