راهنمای مبرد R-134a

گاز r-134a یک گاز بدون کلر است که جهت استفاده به جای گاز R-12 ، به دلیل آنکه به لایع اوزون آسیب نمیرساند طراحی گردیده است. در اصل این گاز برای استفاده در سیستم های تهویه اتوماتیک و خانگی تولید شد. همچنین برای کاربردهای دمای متوسط و بالا مورد قبول می باشد. در حالت کلی میتوان گفتR-134a برای جایگزینی R-12 ساخته شده البته در جاهایی که دمای پروسه اواپراتور 23°F و یا بالاتر است.

در مورد دماهای پایین اواپراتور  که  نسبت کمپرسور(compressor rasio) بالا است، گاز R-134a راندمان کمتری نسبت به R-12 دارد و این اختلاف ظرفیت بین 30%~40% میباشد. برای کاربردهای دما پایین جایجایی این دو گاز مناسب نمی باشد و استفاده از این گاز برای کمپرسورهایی که برای گاز R-22 طراحی شده اند مجاز نمی باشد.

تشریح مبرد

HFC-134a گازی غیر سمی و غیر قابل شعله ور است.

جدول 1 خواص مبرد

[table id=26 /]

اخطار: مبرد HFC-134a غیر قابل شعله ور و غیر انفجار پذیر است هرچند مخلوط آن با گازها یا مایع های انفجار پذیر میتواند باعث انفجار پذیری آن گردد و نبایستی با هیچ گاز شعله ور پذیری مخلوط گردد. 

جدول 2فشارهای اشباع(saturation pressures) را در مقایسه با CFC-12 در دماهای مختلف نشان میدهد.

خواص و ویژگیهای مبرد فریونی r134a

شکل 1- مقایسه فشار/ آنتالپی به صورت نموداری برای دو مبرد میباشد.

شکل 1- مقایسه فشار/ آنتالپی به صورت نموداری برای دو مبرد میباشد.

جدول 3- نشاندهنده خواص ترمودینامیکی برای هر یک از مبرد است.

جدول 3- نشاندهنده خواص ترمودینامیکی برای هر یک از مبرد است.

روغنکاری

روغن های معدنی برای روغنکاری با HFC-134a مناسب نیستند زیرا قابلیت آمیختن بدون از دست دادن خواص خود را ندارند و راندمان پایین روغنکاری دارند.

شکل 2- نشاندهنده قابلیت آمیختن بدون از دست دادن خواص خود برای چند مجموعه روغن ومبرد است.

شکل 2- نشاندهنده قابلیت آمیختن بدون از دست دادن خواص خود برای چند مجموعه روغن ومبرد است.

شکل 3- قبلیت جذب رطوبت

شکل 3- قبلیت جذب رطوبت

رطوبت گیری

روغن های پلی استر خاصیت جذب رطوبت را از اطراف خود دارند که این مطلب در شکل 3 نشان داده شده است که می توانیم ببینیم روغن های پلی استری میزان رطوبت بیشتری را نسبت به روغن های معدنی  سریع تر و با مقدار بیشتری جذب می کنند. تا زمانی که رطوبت در سیستم بیشتر از 100ppm باشد، میتواند باعث خوردگی و از بین بردن کمپرسور گردد و بایستی کل سیستم را به صورت کامل آب بند نگه داشت تا از ورود آلودگی و رطوبت جلوگیری گردد و روغن باید در بسته های کاملا آب بند بسته بندی گردد و در صورت بازکردن بسته بندی روغن و عدم استفاده از مقداری از آن بایستی باقی مانده روغن را آب بند کرد و از باز گذاشتن کمپرس و اجزای سیستم بدون وکیوم و در معرض هوا جلوگیری گردد.

لوله کشی

در حالت کلی این مطلب مورد تایید ست که سایز لوله کشی مبرد HFC-134a با سایز cfc-12 برابر است. ASHRAE سایز لوله ها و جداول افت فشار برای مبرد های گوناگون را منتشر کرده است  و به این نکته دقت کنید که خط مایع و فیلتر درایر و خط ساکشن بایستی بر اساس گاز انتخاب گردند.

 

چیلر تراکمی

چیلر تراکمی،سردخانه،کمپرسور اسکرو