تعمیر کمپرسور کوپلند و سیم پیچی کمپرسور

یکی از مشکلات کمپرسورهای برودتی از دست دادن یک فاز است. زمانی که یک فاز از سه فاز موتور از دست می رود، سیم پیچ کمپرسور به کار خود ادامه می دهد و صدایی شبیه به زوزه از کمپرسور شنیده می شود که نمی تواند به روتور را به گردش درآورد. در این حالت هر یک از دو فاز باقی مانده 1.5 برابر جریان حالت عادی را می کشند که باعث گرم شدن موتور می شود. کمپرسور زمان طولانی نخواهد توانست با این شرایط کار کند و به زودی سیم پیچ خواهد سوخت.

ترمیستورهایی که در سیم پیچ کار گذاشته می شوند معمولا نمی توانند این مشکل را تشخیص دهند زیرا زمان عکس العمل این کنترل کننده بیشتر از زمان مورد نیاز برای آسیب است. بنابراین سیم پیچ خواهد سوخت.

کمپرسوری را که در این فیلم می بینید دارای مشکلات زیادی است که یکی از این مشکلات cupper plating است. این حالت با نشست مس بر روی قطعات همراه است. برای مثال نشست مس بر روی بوشها و سوپاپ ها یکی از مشکلات مهمی است که باعث بروز مشکل در کمپرسور می شود و هزینه های زیادی و آسیبهای زیادی را در پی خواهد داشت. این مشکل معمولا ناشی از اسیدی بودن سیکل و خوردگی مس است که باعث خوردگی و نشست لایه مس بر روی قطعات مختلف می شود این مشکل در بوشها، بلبرینگ ها و سوپاپ ها باعث بروز بسیاری از خرابی هاست.

در تصاویر زیر آسیبهای ناشی از خرابی بوجود آمده در این کمپرسور را می بینید:

داغ شدن سیم پیچ کمپرسور کوپلند (سیم پیچی کمپرسور) ولوپلیت کمپرسور کوپلند تعمیر کمپرسور تعمیر کمپرسور کوپلند و نشست لایه مس بر روی سوپاپ ها آلودگی بعد از سوختن سیم پیچی کمپرسور تعمیر کمپرسور بیش از حد گرم شدن سیم پیچ کمپرسور کوپلند دو فاز شدن سیم پیچ کمپرسور - سیم پیچی کمپرسور کوپلند خوردگی بوش کمپرسور- تعمیر کمپرسور کوپلند

 

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور سیلندر پیستونیتعمیر کمپرسور کوپلند