کمپرسورهای پیستونی برودتی معمولا از بوش های بابیتی یا فسفر برنز به عنوان بوش که میل لنگ بر روی آن می گردد استفاده می کنند. این کمپرسورها به روغنکاری بسیار حساس هستند و در صورتی که روغنکاری به خوبی انجام نشود، به سرعت دچار خوردگی بوش ها می شوند.

دیدن فیلم تعمیر کمپرسور فراسکولد در یوتیوپ

دیدن فیلم تعمیر کمپرسور فراسکولد در آپارات

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیرگاه مرکزی بیتزرتعمیرگاه مرکزی کریرتعمیرگاه مرکزی کوپلند