در این قسمت از مجموعه فیلم های تعمیر کمپرسورهای اسکرو و سیلندر پیستونی که شامل تمامی کمپرسورهای اسکرو و سیلندر پیستونی کریر، بیتزر، دی وی ام، کوپلند و.. شما می توانید روش باز کردن اجزای مختلف کمپرسور اسکرو همبل را ببینید.

در قسمت اول این مجموعه روش باز کردن و شناخت اجزای مکانیکی تشریح شده است و در قسمت های بعدی روش به کارگیری تلورانس ها جهت تعمیر کمپرسور به تفضیل شرح داده شده است زیرا در صورت عدم کاربرد تلورانسها برای تعمیرات کمپرسور شما توانایی تعمیر دقیق اجزا را نخواهید داشت.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

تعمیر کمپرسور اسکرو،قطعات یدکی کمپرسور اسکرو