تعمیر کمپرسورهای تبرید

مهندسین ما در ابتدای ورود کمپرسور به کارگاه و شروع تعمیر، ابتدا اقدام به باز کردن و دمونتاژ کمپرسور و برآورد خرابی ها و علت بوجود آمدن خرابی می کنند.

تعمیر کمپرسور برودتی پیستونی

تعمیر کمپرسور برودتی پیستونی

بعد از پاک کردن و تمیز کردن قطعات و پوسته از آلودگی ها، تمامی قطعات با میزان تلورانس های شرکت سازنده مطابقت داده می شود.

تعمیر کمپرسور بیتزر

تعمیر کمپرسور بیتزر

حال پروسه مونتاژ کمپرسور آغاز می شود.

پروسه تعمیرات کمپرسور بیتزر

پروسه تعمیرات کمپرسور بیتزر

در حین مونتاژ و در هر قسمت، تست های لازم انجام می شود. آمپر مصرفی، تلورانس ها، فشار روغن جزو مواردی است که تست می شود.

تعمیر و تست کمپرسور

تعمیر و تست کمپرسور

بعد از گذاردن تمامی تست ها، کمپرسور با نیتروژن شارژ می گردد و برگه تست و علت خرابی همراه آن ارسال می گردد.

تعمیر کمپرسور بیتزر، کوپلند، کریر کارلایل

تعمیر کمپرسور بیتزر، کوپلند، کریر کارلایل

چیلر تراکمی