تاسیسات

تعمیرات برج خنک کننده فایبر گلاس

نصب برج خنک کننده فایبرگلاس

برج های خنک کننده همانند دیگر تجهیزات در تاسیسات بایستی به درستی انتخاب و طراحی شده باشند و بعد از طراحی مناسب و ساخت با استفاده از استانداردهای مناسب بایستی به درستی نصب شوند.

در برج های خنک کننده فایبر گلاس اجزای متحرک کمی وجود دارد که یکی از این اجزای متحرک اسپرینکلر است که وظیفه تقسیم آب در برج خنک کننده دارد. در برج های خنک کننده فایبرگلاس بایستی به راستا و تراز بودن و نصب درست اسپرینکلر هد توجه شود که در فیلم مشاهده می کنید.

یکی دیگر از اجزای مهم دیگر متحرک برج های خنک کننده، سیستم تعدیل یا کاهش دور فن برج خنک کننده فایبرگلاس است. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که در برج های خنک کننده از کاهش دور مناسب استفاده نمی شود و از سیستم های تعدیل کوچک با قابلیت بادهی کم استفاده می شود.

یکی دیگر از نکات مهم در مورد برج های خنک کننده فایبرگلاس، نگهداری برج های خنک کننده و انجام نگهداری های پیشگیرانه برای جلوگیری از رسوب گرفتن پکینگ ها و جلبگ بستن برج خنک کننده و رشد میکرو ارگانیزم هاست. هر یک از عوامل فوق باعث کاهش راندمان برج خنک کننده و تناژ برودتی طراحی می شود.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.