تاسیسات

بالانس فن برج خنک کننده

در بسیاری از موارد که چیلر جذبی یا چیلر تراکمی به درستی کار نمی کند می توان مشکل را از خارج از موتورخانه و در برج خنک کننده جستجو کرد. یکی از مشکلات عام  در تاسیسات برودتی، تنظیم نبودن فن های برج خنک کننده و یا نابالانس بودن فن است. برای مثال در صورت کم بودن زاویه پروانه ها، جریان هوای گذری از روی پکینگ های برج خنک کننده کاهش می یابد و نتیجه آن کاهش راندمان کلی برج خنک کننده است و متعاقب آن افزایش دمای خروجی برج خنک کننده را نیز شامل می شود و یا اگر زاویه پره ها زیاد باشد، این امر باعث گذر زیاد هوا از روی پکینگ ها و خروج قطرات آب از بالای برج خنک کننده است و متعاقب آن زنگ زدگی بسیاری از تجهیزات اطراف برج و افزایش جریان مصرفی الکتروموتور برج خنک کننده است.

برای تنظیم پروانه ها بایستی موارد زیادی را لحاظ کرد که شامل آمپر مصرفی الکتروموتور برج خنک کننده و پاشش آب به بیرون از برج و در بعضی از موارد دمای برج است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.