بازسازی و تعمیر کمپرسور بیتزر، کوپلند، ترن

تمام مدل های جدید کمپرسور به صورت سرویس شده و با گارانتی آماده تحویل است.

کمپرسور اسکرو بیتزر، اسکرال و مدل های پیستونی بیتزر

سیم پیچ ها و کمپرسور های بیتزر به صورت آماده در انبار این شرکت موجود است. کمپرسور قلب سردخانه و چیلر تراکمی است. تمام مدل های کمپرسورهای بیتزر برای کاربرد های تهویه مطبوع (چیلر تراکمی) و سردخانه آماده تحویل می باشد.

کمپرسورهای کریر کارلایل سمی هرمتیک (نیمه بسته) و اپن کریر

کمپرسورهای کریر کارلایل برای 70 سال است که در بازار جهانی وجود دارند. این کمپرسورها به راحتی نصب و راه اندازی می شوند. تمامی قطعات این کمپرسورها در انبار این شرکت موجود است و کمپرسورها نیز به صورت بازسازی شده و آماده تحویل موجود می باشند. بعضی از مدل های کمپرسور کریر کارلایل که در انبار این شرکت موجود هستند:

مدلهای 06D, 06E, 05D, 05G, 06G, 5F, 5H

ص کمپرسورهای کریر کارلایل بازسازی شده

کمپرسورهای کوپلند سمی هرمنیک (نیمه بسته)

کمپرسورهای کوپلند بازسازی شده در این شرکت دارای کیفیت و قابلیت اطمینان و راندمان بالا می باشند. بعضی از مدل های کمپرسور کوپلند که در انبار این شرکت موجود هستند، عبارتند از:

مدل های  MRH, MRA, NRA, LAC, EAL

مدل های 8D, 6D, 4D, 3D, 2D, 9R, 8R, 6R, 4R, 3R

کمپرسورهای ترن (ترین) سمی هرمتیک (نیمه بسته) و مدلهای اپن درایو

کمپرسورهای بازسازی شده برای کاربردهای صنعتی و تهویه مطبوع موجود است. کمپانی ترن یکی از شرکت های معتبر در زمینه تهویه مطبوع تمی باشد. بعضی از مدلهایی که در انبار این شرکت موجود هستند:

مدلهای CRHR, CRHM, 3H, 2E, 2F

ص کمپرسورهای ترن (ترین) بازسازی شده و تعمیر شده

 

چیلر تراکمی

بازسازی کمپرسورهای کریر کوپلند بیتزر ترنتعمیر کمپرسورهای کریر، کوپلند، بیتزر، ترنفروش کمپرسورهای ترن، بیتزر، کریر، کوپلند