انتخاب اکسپنشن ولو  اسپورلان

برای انتخاب شیرهای انبساط جدا از سازنده شیر انبساط تقریبا یک روش برای انتخاب شیر را بایستی طی کرد هرچند امکان استفاده از نرم افزارهای انتخاب شیر انبساط که توسط شرکت سازنده ارایه می شود نیز وجود دارد.

برای انتخاب شیر انبساط بایستی دمای مبرد ورودی به شیر را داشته باشیم و با استفاده از دمای خط مایع ضریبی را بایستی اعمال کرد که از طریق جداولی که شرکت سازنده شیر انبساط ارایه میدهد قابل استفاده است. ضرایب تصحیح را برای دمای خط مایع و اواپراتور بایستی به کار برد تا بتوان ظرفیت واقعی شیر را محاسبه کرد.

دیگر نکته برای انتخاب شیرهای انبساط دانستن نوع حبابی است که برای شیر بایستی انتخاب کرد. نوع حباب شیر انبساط براساس نوع کاربرد متفاوت است. در زیر برای نمونه شارژ متقاطع حباب های شیر انبساط ترموستاتیک را توضیح داده ایم. البته انواع حباب های شیر انبساط ترموستاتیک نیز در فیلم دیگری توضیح داده شده است.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

Cross change

Cross change از یک مبرد در حباب اکسپنشن استفاده می شود که با مبرد مورد استفاده در سیستم متفاوت است. با استفاده از مبرد متفاوت، ارتباط بین نیروهای ناشی از فشار اواپراتور و فشار ساکشن اصلاح می شود. در کراس چارج  فشار حباب به سرعت فشار مبرد در سیستم بالا نمی رود.

Cross charge دارای امتیازاتی مشابه شارژ گازی است(flood back در هنگام راه اندازی و خاموشی) و برای کارکردهای دما پایین مناسب است و همچنین برای کاهش پدیدهhunting نیز کمک کننده است.

برای مشاهده انتخاب شیرهای انبساط ترموستاتیک کاتالوگ اسپورلان می توانید اینجا کلیک کنید.

چیلر تراکمی و کمپرسور

فروش اکسپنشن ولوفروش شیر انبساط