چیلر تراکمی و کمپرسور

اصول اولیه فیزیک و ترمودینامیک تبرید

اصول اولیه فیزیک و ترمودینامیک تبرید

اصول اولیه فیزیک و ترمودینامیک تبرید

در این فیلم با اصول اولیه فیزیک و ترمودینامیک تبرید آشنا می شوید و همچنین با روشهای محاسبه سوپرهیت و سابکول و واحدهای اندازه گیری دما آشنا می شوید که در صنعت تبرید کاربرد گسترده ای دارند.

برای مشاوره می توانید با کارشناسان گروه مهندسی مهراسپند تماس بگیرید.

در این متن با اصول اولیه فیزیک و ترمودینامیک تبرید ، خواص یک نمونه خالص، تفاوت انواع نمودارهای مبرد، نمودار P-h، مبردها و خواص آنها و تفاوت انواع مبردها آشنا خواهید شد.

ترمودینامیک

ترمودینامیک مطالعه در مورد فعل و انفعال انرژی بین سیستم هایی است که در تعادل هستند و تاثیر این فعل و انفعال بر خواص سیستم است.

کلمه ترمو در مورد گرماست. کلمه دینامیک در مورد قدرت یا حرکت است.

خواص ترمودینامیک

خواص ترمودینامیک که وابسته به چیلر تراکمی و سردخانه هستند، عبارتند از:

 • دما
 • حجم
 • دانسیته
 • گرمای ویژه
 • آنتالپی
 • انتروپی

آنتالپی

آنتالپی خاصیتی ترمودینامیکی است که مشخص کننده مجموع انرژی داخلی سیستم به علاوه تولید فشار گاز در سیستم و حجم آن است.

h=E+pv

h=آنتالپی

E=انرژی داخلی

P=فشار

V=حجم

واحدهای آنتالپی

کیلو ژول بر کیلوگرم kj/kg

واحد دمایی انگلیسی بر پوند BTU/Ib

1Btu/Ib=2.326kj/kg

خواص ترمودینامیکیانتروپی

بی نظمی یک نمونه می تواند بوسیله انتقال انرژی بدون هیچ کاری اتفاق بیفتد.این تعریف را انتروپی نمونه می نامند. افزایش در بی نظمی باعث افزایش در انتروپی می شود.

برای مثال:

 • یخ می تواند ذوب شده و به آب تبدیل شود زمانی که انرژی بدون انجام کار منتقل شود اما آب نمی تواند بدون انجام کار به یخ تبدیل شود.
 • S=Q/T

Q= گرمای جذب شده

T= دما

واحد آنتروپی

کیلو ژول بر کیلوگرم ضرب در لکوین-kj/kg.k

واحد دمایی انگلیسی بر پوند ضرب در مقیاس دمایی را نکین

خواص یک نمونه خالص

یک نمونه خالص، نمونه ای است که ترکیبات شیمیایی در طول پروسه های ترمودینامیکی تغییر نمی کند. آب و مبردها مثال هایی از نمونه های خالص هستند.

خلوص یک نمونه خالص را می توان بوسیله نمودارها نشان داد.

 • نمودار فشاردما(دیاگرامP-T)
 • نمودار دماانتروپی(دیاگرامT-S)
 • نمودار دماآنتالپی(دیاگرامT-h)

نمودار فشارآنتالپی(دیاگرامp-h)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *