تعمیر کمپرسور فراسکلد – bearing clearance reciprocating compressor

کمپرسورهای پیستونی برودتی معمولا از بوش های بابیتی یا فسفر برنز به عنوان بوش که میل لنگ بر روی آن می گردد استفاده می کنند. این کمپرسورها به روغنکاری بسیار حساس هستند و در صورتی که روغنکاری به خوبی انجام نشود، به سرعت دچار خوردگی بوش ها می شوند.

دیدن فیلم تعمیر کمپرسور فراسکولد در یوتیوپ

دیدن فیلم تعمیر کمپرسور فراسکولد در آپارات