طراحی اشتباه چیلر

طراحی اشتباه چیلر

طراحی اشتباه چیلر طراحی چیلر آبی و چیلر کندانس هوایی از مسایل چالش برانگیز است. برای طراحی چیلر استانداردهای زیادی وجود دارد. ... ادامه مطلب