مبردهای فریونی

مبردهای فریونی برای تولید برودت در چیلرهای تراکمی و سردخانه ها کاربرد دارند. اطلاعات زیر برای استفاده از این گازهای فریونی است. ... ادامه مطلب