گاز فریونی R-410A

گاز(مبرد) فریونی HCFC-22 (R-22) توسط بسیاری از کشورها ممنوع شده است و سازندگان مختلف از سال 2010 در حال جایگزینی گازهای دیگر ... ادامه مطلب