کمپرسور اسکرال

کمپرس کردن با راندمان بالا برای چیلر تراکمی و کاربردهای صنعتی کمپرسور اسکرال چیست؟ مطابق با هندبوک انجمن مهندسین آمریکا (Ashrae) کمپرسورهای ... ادامه مطلب
بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند شماره سریال مدل  035-0036-00 بوش اصلی EAL, ERC 035-0035-00 بوش انتهایی   035-0037-00 بوش اویل پمپ   NBRG1582 SET بوش اصلی   035-0060-00 بوش ... ادامه مطلب