شیر انبساط الکترونیکی

شیر انبساط الکترونیکی

شیر انبساط الکترونیکی امتیاز شیر انبساط سوپرهیت الکترونیکی کاملا واضح می‌باشد. حتی در حداکثر بار، اواپراتور بهتر با مبرد پر می‌شود. (حداکثر ... ادامه مطلب