شارژ گاز زیاد

شارژ گاز زیاد سیستم های تراکمی(چیلر تراکمی، سردخانه و مینی چیلر) برای تعمیر یک یونیت کندانس هوایی مراجعه کردیم. مشتری اعلام کرد ... ادامه مطلب