محاسبه سوپرهیت

محاسبه سوپرهیت

محاسبه سوپرهیت اکسپنش ولوها به عنوان قطعاتی پیچیده و تخصصی شناخته می‌شوند. در نتیجه، در هنگام عدم کارکرد مناسب یا نقص در سیکل ... ادامه مطلب
بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند شماره سریال مدل  035-0036-00 بوش اصلی EAL, ERC 035-0035-00 بوش انتهایی   035-0037-00 بوش اویل پمپ   NBRG1582 SET بوش اصلی   035-0060-00 بوش ... ادامه مطلب