چرا کمپرسور بازسازی شده؟

زمانیکه به دنبال یک کمپرسور برای جایگزینی می گردید، بهترین گزینه برای جایگزینی، کمپرسورهای بازسازی شده گروه مهندسی مهراسپند است. کمپرسورهای بازسازی ... ادامه مطلب
Placeholder

محاسبه سوپرهیت

اکسپنش ولوها به عنوان قطعاتی پیچیده و تخصصی شناخته می شوند. در نتیجه، در هنگام عدم کارکرد مناسب یا نقص در سیکل ... ادامه مطلب
بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند

بوش کمپرسور کوپلند شماره سریال مدل  035-0036-00 بوش اصلی EAL, ERC 035-0035-00 بوش انتهایی   035-0037-00 بوش اویل پمپ   NBRG1582 SET بوش اصلی   035-0060-00 بوش ... ادامه مطلب