درین آب چیلر تراکمی

طرح زیر برای استفاده از آب درین چیلرهای تراکمی و محاسبه حجم آب درین چیلرهای تراکمی ارایه شده است. امکان سنجی استفاده ... ادامه مطلب