Placeholder

اجزای سیکل تبرید

این فیلم در مورد اجزای سیکل های تراکمی است: گیج مانیفولد، شلنگ گیج مانیفولد، شیر سرویس ساکشن و شیر سرویس دیسچارج، خلا کردن ... ادامه مطلب