چیلر تراکمی و کمپرسور

کاربرد و طراحی سردخانه

کاربرد و طراحی سردخانه

کاربرد و طراحی سردخانه

در این فیلم درباره کاربرد سردخانه صحبت می‌کنیم. پس از دیدن فیلم:

 • انواع متفاوت سردخانه را خواهیم دانست.
 • انواع مدارهای تبرید برای سردخانه را خواهیم دانست
 • انواع کاربردها برای اهداف متفاوت را خواهیم دانست.
 • با انواع روش های کنترل آشنا خواهیم شد.
 • مطالبی در مورد طراحی براساس آب و هوا خواهیم دانست.

پتانسیل‌های تبرید

بایستی پتانسیل تبرید را برای کاربردهای مختلف بدانیم تا بتوان بهترین انتخاب را انجام داد.

مروری بر سردخانه

سردخانه طراحی می شود تا:

 • مواد غذایی را منجمد یا تازه نگه می دارد یا پیش سردکن باشد.
 • برای فراوری غذایی
 • برای نگه داری کیفیت مواد غذایی (رطوبت، ساختار و…)

ساختار سردخانه

 • عایق بندی شده به وسیله ساندویچ پنل
 • طراحی های سیار

سردخانه های یکپارچه

 • این سردخانه ها به صورت یک پکیج هستند.
 • این پکیج شامل کمپرسور، کویل های کندانسور و اواپراتور است.
 • این سردخانه‌ها بیشتر برای ابعاد کمتر از 300m3 و معمولا یک زون دمایی استفاده می‌شود.
 • یونیت را می توان در بالا یا پهلوی سردخانه نصب کرد.

یونیت های کندانس ریموت (مجزا)

 • کندانسور و کمپرسور به صورت یک یونیت است.
 • این طراحی شامل یک یونیت کندانس تکی است که به اواپراتور لوله کشی شده است.
 • اواپراتور معمولا بر روی سقف سردخانه قرار دارد و دارای یک یا چند فن است تا هوا گردش کند.
 • این نوع سردخانه را می توان در داخل یا خارج ساختمان نصب کرد.

سردخانه های رک

 • سردخانه های بزرگ مانند کاربردهای سوپرمارکت ها، نگهداری های بزرگ مواد غذایی و میوه از سیستم های تبرید رک که شامل چندین کمپرسور است استفاده می کنند.
 • این سیستم ها می توانند جدا از فضای سردخانه بوده و توسط لوله هایی به اواپراتور هر فضا متصل شوند.
 • می توان از رگلاتورهایی استفاده کرد تا دمای هر اواپراتور مستقل باشد.
 • یک سردخانه رک شامل 2 تا 6 کمپرسور، یک کندانسور و تا 20 اواپراتور است.

چه اتفاقی در سردخانه می افتد؟

یک سردخانه دمای محیط سردخانه را به دمای مورد نیاز پایین می آورد و دمای پایین را برای طولانی مدت حفظ می کند.

کاربردهای سردخانه برای اهداف تجاری

به بعضی از کاربردهای تبرید برای اهداف تجاری نگاهی می اندازیم.

 • مغازه های گل فروشی
 • نگهداری اجساد
 • رستوران ها
 • کانترهای فروشگاه
 • سوپرمارکت ها
 • نگهداری ماهی، گوشت و مواد غذایی

تقسیم بندی سردخانه ها بر اساس دما

شرایط سردخانه براساس نوع محصول مورد نگهداری تعیین می‌شود. دمای مورد نیاز همچنین بایستی با در نظر گرفتن هوای محیط و ورود محصولات تازه یا در حالت منجمد به سردخانه در نظر گرفته شود.

کاربردهای LBP  و MBP

معمول ترین مدل سردخانه را سردخانه مثبت می نامند که دارای دمایی از -10c تا  0 درجه هستند. نوع و کیفیت محصول مشخص کننده نوع کنترل مورد استفاده است. هزینه فاکتور کلیدی نیست. مواد نگهداری شده در سردخانه دارای ارزش بیشتری از سردخانه و تجهیزات است.

نمودار کاربردهای LBP و MBP

 • معمولا نوع کاربرد و حجم سردخانه مورد استفاده به عنوان محاسبات سرانگشتی دفع گرما از دیواره ها و ظرفیت سرمایی مورد استفاده قرار می گیرد. گرمای دفع شده به دمای سردخانه سطح مقطع دیواره ها و هوای تعویضی ارتباط دارد.

یک محاسبه دقیق نیاز به خواص مواد غذایی و آنالیز بارهای گرمایی دارد.

تماس با کارشناسان گروه مهراسپند