گندزدایی آب استخر

گندزدایی آب استخر گندزدایی عملی است که از بیماری زایی میکرو ارگانیزم ها جلوگیری می کند. برای گندزدایی بهتر، بایستی گندزدای مناسب ... ادامه مطلب
Placeholder

دمای آب استخر

دمای آب استخر دمای آب، به علاقه شخصی افراد بستگی دارد. استفاده کنندگان اولین افرادی هستند که از سردی آب شکایت دارند. ... ادامه مطلب
Placeholder

بالانس آب استخر

بالانس کردن آب استخر اگر قلیایت(آلکالینیتی) و PH و سختی کلسیم در محدوده مناسب باشد، آب استخر بالانس می شود. اگر یکی ... ادامه مطلب