دمای آب استخر

دمای آب استخر دمای آب، به علاقه شخصی افراد بستگی دارد. استفاده کنندگان اولین افرادی هستند که از سردی آب شکایت دارند. ... ادامه مطلب

بالانس آب استخر

بالانس کردن آب استخر اگر قلیایت(آلکالینیتی) و PH و سختی کلسیم در محدوده مناسب باشد، آب استخر بالانس می شود. اگر یکی ... ادامه مطلب