نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک (PSYCHOMETRIC CHART) مشخصات هوا از قبیل دمای حباب خشک(DRY BULB TEMPREATURE)دمای حباب تر(wet bulb temperature) نسبت رطوبت (humidity ratio) رطوبت ... ادامه مطلب

قوانین گازها

تعریف اصول پایه ای مانند: فشار اتمسفریک، فشار و نقطه جوشش، وکیوم مطلق، وکیوم نسبی، اندازه گیری خلا، گیج ترکیبی، گیج مانیفیلد، ... ادامه مطلب