هواساز

هواساز   هواسازهای این شرکت از ظرفیت هوادهی 1500 CFM تاCFM  40000 در انواع بالا زن، بغل زن، روبرو زن و بر ... ادامه مطلب

خدمات

  خدمات:   خدمات فنی این شرکت شامل موارد زیر میباشد:   مشاوره در زمینه تاسیسات برق و مکانیک طراحی، محاسبه و ... ادامه مطلب

پشتیبانی

پشتیبانی فنی و مشاوره: این شرکت با استفاده از استانداردهای معتبر جهانی تحت عنوان,ASHRAE-15مقررات و ایمنی تبرید مکانیکی ASAB9.1 و قوانین ASMEجهت ... ادامه مطلب
تعمیر کمپرسور

رزومه

قسمتی از رزومه کاری این شرکت جهت اطلاع به حضور مشتریان و علاقه مندان گرامی ارائه می گردد. رزومه کاری این شرکت ... ادامه مطلب