Placeholder

چیلر جذبی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر جذبی: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. [table ... ادامه مطلب
Placeholder

چیلر تراکمی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر تراکمی: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. [table ... ادامه مطلب
Placeholder

برج خنک کننده

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی برج خنک کننده: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. ... ادامه مطلب

آنالیز روغن

آنالیز روغن روغن یکی از اجزای اصلی و حساس کارکرد کمپرسورها می باشد. متاسفانه تحقیقی در مورد تاثیر روغن در ایران بر ... ادامه مطلب
Placeholder

تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور این گروه، با استفاده از نیروهای مجرب و کار آزموده تعمیرات تمام کمپرسورهای دستگاههای تهویه مطبوع را با استفاده از ... ادامه مطلب
Placeholder

سیم پیچی

سیم پیچی در این شرکت تمام سیم پیچی ها به کنترل دما مجهز می شوند تا در صورت جریان بیش از حد ... ادامه مطلب
Placeholder

تغییر مبرد

تغییر مبرد یک چیلرهای تراکمی نتیجه افزایش قیمت و کاهش تولید گازهای CFC و تاثیر مخرب بر محیط زیست این شده است ... ادامه مطلب