صدای کمپرسور اسکرو

صدای کمپرسور اسکرو

تعمیر کمپرسور اسکرو صدای کمپرسور اسکرو screw compressor sound level در هنگام تعمیر کمپرسور باتوجه به صدای کمپرسور اسکرو: دقت در میزان ... ادامه مطلب
Placeholder

چیلر جذبی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر جذبی: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. [table ... ادامه مطلب
Placeholder

چیلر تراکمی

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی چیلر تراکمی: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. [table ... ادامه مطلب
Placeholder

برج خنک کننده

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی برج خنک کننده: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. ... ادامه مطلب
تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور این گروه، با استفاده از نیروهای مجرب و کار آزموده تعمیرات تمام کمپرسورهای دستگاههای تهویه مطبوع را با استفاده از ... ادامه مطلب