چیلر تراکمی

لوله کشی سیستم های تبرید لینوکس – قسمت سوم

لوله کشی سیستم های تبرید لینوکس

مثال 10:

سایز زنی خط ساکشن با ظرفیت های مختلف

یونیت کندانس دو مرحله ای

بعضی از سیستم های با ظرفیت مختلف ممکن است از یک رایزر ساکشن برای شرایط بار استفاده کنند. سیستم های دارای کمپرسور دو مرحله ای تقریبا دارای 67%  ظرفیت در مرحله اول هستند و به صورت طبیعی نیاز به رایزر دوبل ندارند.

اطلاعات داده شده: یک یونیت کندانس دو مرحله ای 15 تن با یک اواپراتور 15 تن (دومدار) را درنظر بگیرید.

ظرفیت مرحله بالا = 15 تن

ظرفیت مرحله پائین: 9 تن

اواپراتور 60ft زیر یونیت کندانس و با فاصله 40ft افقی از یونیت کندانس قرار دارد یک تله در پائین رایزر نصب شده است. تله از زانوهای 90 درجه تشکیل شده است.

پیدا کنید: آیا باید رایزر تکی ساکشن مناسب یا رایزر دوبل ساکشن استفاده شود؟

شکل 13. مثال اواپراتور پائین کندانسور

راه حل: سایز لوله براساس حداکثر ظرفیت یونیت (15ton) 1-5/8 است. خط با 3psi افت فشار در هر 100ft و 2600fpm سرعت (در حالت حداکثر بار) انتخاب شده است. طول معادل را برای محاسبه افت فشار بدست آورید.

60 فوت لوله (عمودی) به علاوه 40 فوت لوله (افقی) به علاوه چها زانو 90 درجه (2.8 فوت برای هر زانو) = 111.2 فوت کامل معادل است (که با رند کردن عدد 111 بدست می آید).

افت ظرفیت در طول معادل (با استفاده از شکل 8 و 10 ) = 1%*(3.3-0.75)*180000

افت Btuh =0.01*(2.55)*180000

افت Btuh= 4590

افت ظرفیت برای لوله انتخاب شده تقریبا %2.55 است.

ظرفیت کم

لوله 1-5/8 برای کارکرد در حداکثر بار (15ton) مناسب است. حال باید ظرفیت پائین (9ton) را برای لوله 1-5/8 بررسی کرد.

بعضی از سیکل ها توانایی کارکرد با 60% ظرفیت در بارهای کم را دارند:

9tons=0.6*15tons (می توانید به کاتالوگ های سازنده برای محاسبه ظرفیت مراجعه کنید).

ظرفیت 9 تن زمانی که با لوله 1-5/8 اینچ استفاده شود (شکل 8)، سرعت برابر 1500fpm است. این مقدار سرعت برای برگشت روغن به کمپرسور کافی است.

زمانی که حداکثر بار و بارهای کم (راندمان) را مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که برای این مورد نیاز به رایزر دوبل نیست.

مثال 11:

ظرفیت متغیر سایز زنی خط ساکشن _بای پس گاز داغ

2 نوع اساسی از بای پس گاز داغ وجود دارد. مطلوب ترین نوع گاز داغ را از دیسچارج کمپرسور به کویل اواپراتور می رساند. جریان گاز ساکشن در خط ساکشن به این روش با حداکثر جریان باقی می ماند و لوله کشی ساکشن باید مطابق دستورالعمل قسمت قبل انجام گردد.

نوع دوم بای پس گاز داغ شامل بای پس گاز داغ دیسچارج و مایع مبرد از خط مایع به خط ساکشن است. این روش جریان را در اواپراتور و خط ساکشن کاهش می دهد. برای لوله کشی خط رایزر ساکشن باید دقت زیادی شود.

زمانی که از رایزر دوبل ساکشن استفاده می کنیم.

زمانی که یونیت کندانس به بیش از 50% آنلود (بی بار) می کند، خط ساکشن رایزرها باید دوبل کار شود.

در زمانی که سرعت مبرد در حالت بارهای کمتر از 50% به میزان کافی باقی بماند، نیازی به لوله کشی دوبل نیست.

در حالت کلی، رایزرهای دوبل هر زمانی که حداقل بار کمپرسور تولید سرعت مناسب برای برگشت روغن نداشت، رایزر دوبل باید استفاده شود.

رایزر دوبل ساکشن چگونه کار می کند؟

شکل 14 نشان دهنده رایزر ساکشن دوبل است. یک تله روغن بین دو رایزر همانند شکل نصب می شود. در حین بارهای کم (شکل 15) زمانی که سرعت گاز به اندازه کافی برای برگشت روغن درهر دو لوله کافی نیست، تله روغن از روغن پر شده و یک مسیر گاز بند می شود. بخار مبرد تنها در رایزر اول حرکت می کند. زمانی که تنها از رایزر اول استفاده شود، سرعت برای حرکت روغن کافی است. برای کاهش حجم روغن تله شده باید اتصالات یا شعاع تله روغن کوچک باشد.

رایزر دوم باید از بالا (شکل 15) وارد خط ساکشن شود تا از درین (ریزش) روغن از رایزر دوم در بارهای کم جلوگیری کند.

شکل 14. رایزر دوبل خط ساکشن

مثال محاسباتی

داده ها: یک یونیت کندانس 10ton با بای پس گاز داغ یا آنلودرهای مکانیکی قادر به کاهش ظرفیت تا 65% است. اواپراتور زیر یونیت کندانسور قرار داشته و نیاز به 57 فوت لوله کشی وجود دارد (بدون در نظر گرفتن رایزر دوبل).

پیدا کنید:

  1. سایزهای لوله برای مسیر افقی و رایزرها (شکل 8)
  2. محاسبه کنید آیا نیاز به رایزر ساکشن دوبل است.
  3. سایز رایزر ساکشن دوبل را برای راندمان مناسب سیستم حساب کنید.

راه حل: سایز هر قسمت براساس تن تبرید که جریان مبرد از آن می گذرد، باید حساب شود.

ظرفیت در حالت حداکثر بار = 10 تن.

حداقل ظرفیت 35% ده تن = 3.5 تن است.

اختلاف بین حداقل و حداکثر بار 6.5 تن است.

از شکل 8 سایز لوله را برای حداکثر ظرفیت انتخاب کنید. لوله 1-3/8 اینچ با 3.3psi افت فشار در هر 100 فوت و 2400 فوت بر دقیقه سرعت گاز است.

حال با استفاده از شکل 8، سرعت گاز برای حداقل بار سایز آن را انتخاب کنید. سرعت گاز در حداقل بار 850 فوت در دقیقه است که برای مسیرهای افقی مناسب است اما برای مسیرهای عمودی نامناسب است.

شکل 15. مثال رایزر دوبل ساکشن

اگر بخواهیم سایز زنی خط ساکشن را تا 1-1/8 اینچ کاهش دهیم، سرعت در رایزر در هنگام حداکثر بار به میزان 3800fpm افزایش خواهد یافت. یک نتیجه این است که در این سیستم نیاز به رایزر دوبل داریم. ساختار رایزر دوبل ساکشن نیاز به 5 زانو و دو سه راه برای لوله کشی دارد.

سایز زنی رایزر کوچکتر (رایزری که کمترین میزان بار را پوشش می دهد)

حداقل بار برابر 3.5 تن است. از شکل 8، لوله 8/7 اینچ (کوچکترین سایز با سرعت مناسب) بدست می آید. زمانی که سیستم در حالت حداکثر بار کاری کند این خط با سرعت 2500 فوت در دقیقه و با افت فشار 4.5psi کار خواهد کرد.

وصل کردن اجزا به یکدیگر

حال، باید بدانیم سایزهایی که انتخاب کرده ایم، افت فشار قانع کننده ای را بوجود می آورند.

با طول معادل رایزر بزرگتر (B) شروع می کنیم. 15ft لوله به علاوه چهار زانو (طول معادل 1.8 فوت) به علاوه یک سه راه (1ft طول معادل) = 21ft طول معادل

از طول معادل برای هر رایزر استفاده کرده تا افت فشار برای هر رایزر را محاسبه کنید. برای رایزر بزرگتر، (B)، 1-1/8 اینچ لوله ساکشن با 6.5 تن ظرفیت دارای افت 4.5psi در هر 100ft است. زمانی که 4.5/100 را در 31.2 طول معادل ضرب کنیم، مجموع افت فشار 1.4psi بدست می آید.

برای رایزر کوچک (A)، لوله 7/8 اینچ با 3.5تن ظرفیت دارای 6psi افت فشار در هر 100 فوت است. زمانی که 6/100 را در 21 فوت طول معادل ضرب کنیم، مجموع افت اصطکاک برابر 1.26psi بدست می آید.

افت فشار کلی برای رایزر برابر میانگین افت فشار در هر دو رایزر است:

1.4 (افت فشار رایزر B) + 1.26 (افت فشار رایزر A) = 2.66

2÷2.66 = 1.33 (افت فشار میانگین در رایزر های A و B)

افت فشار برای خطوط افقی را بدست آورید. لوله 1-3/8 اینچ در 10 تن دارای 3.3psi افت فشار در هر 100 فوت است. زمانی که 3.3/100 و در 61 فوت طول معادل ضرب کنیم، افت فشار کلی 2.01psi بدست می آید.

افت فشار در رایزر ها به افت فشار خط افقی اضافه می شود تا افت فشار سیستم بدست آید:

2.01psi (مسیر افقی) +1.33psi (میانگین رایزر) = 3.34psi

از شکل 8 استفاده می کنیم تا افت فشار در 25ft لوله 1-3/8 اینچ بدست آید.

زمانی که 3.3/100 را در 25ft ضرب کنیم، افت اصطکاک 0.825psi بدست می آید.

افت ظرفیت در مجموع طول معادل (با استفاده از شکل 8 و 10 )=1%*(3.34-0.825)*120000

افت Btuh= 0.01*(2.515)*120000

افت Btuh= 3018

افت ظرفیت برای خطوط انتخاب شده تقریبا %2.5 است.

شکل 16. نکات رایزر دوبل ساکشن
کاربردهای دو مرحله ای (دو ظرفیتی)

خیلی از کاربردها نیاز به کاهش سایز رایزر برای باقی ماندن سرعت مناسب جهت برگشت روغن در بارهای کم را دارند. برای مثال در یک سیستم 5 تن سایز لوله ساکشن 1-1/8 است (شکل 8). رایزر ساکشن در این سیستم ممکن است تا 8/7 اینچ کاهش یابد و در عین حال خطوط افقی دارای سایز 1-1/8 اینچ باشد.

شکل 8 نشان دهنده سبک و سنگین کردن سایز پائین رایزر است. عیب بوجود آمده در انتخاب، افزایش سرعت از 3000fpm در حالت حداکثر بار است. در مجموع افت فشار در لوله کوچکتر بیشتر است و امتیاز آن، گارانتی سرعت بهینه برای برگشت روغن در زمان کاهش بار است.

اگر سایز لوله رایزر را کاهش دهیم، افت فشار (افت ظرفیت) غیرقابل قبول می شود و باید سیستم با رایزر دوبل ساکشن طراحی گردد.

ساپورت لوله کشی

لوله های مبرد باید در برابر لرزش محافظت شوند. در هیچ حالتی لوله ها نباید بدون ساپورت و در تماس با سازه باشند. زمانی که لوله ها از سقف، دیوارها یا کف عبور می کنند باید به درستی مهار و عایق شوند.

ساپورت لوله کشی باید به درستی و در محل مناسب انجام شده و تمام لوله ها توسط بست های آویز که قابلیت تحمل وزن لوله را دارند، مهار شوند.

شکل 17. روش لوله کشی مسی مبرد
شکل 18. روش نصب ساپورت لوله مسی
شکل 19. چگونه مسیر را از عمودی به افقی تغییر دهیم
شکل 20. نصب یونیت در خارج از ساختمان
سایز زنی خط مایع یک مجموعه

مثال 12: 

سایز زنی خط مایع با چند اواپراتور

یک یا چند اواپراتور ممکن است به یک کندانسینگ یونیت متصل گردد. روش سایز زنی ارائه شده در این قسمت برای یونیت های چند اواپراتور است.

در این مثال تمام اواپراتورها بالای کندانسور قرار دارند. اواپراتورها 2ton و 3ton و 5ton است.

شکل 21. یونیت چند اواپراتور

اطلاعات داده شده: یونیت کندانس 10ton با 3 اواپراتور مطابق شکل بالا.

پیدا کنید: سایز لوله ها را از شکل 4 بدست آورید.

 راه حل: سایز هر قسمت را براساس تن تبرید که در آن قسمت جریان دارد، بدست می آوریم.

ابتدا بخش A تا B (10ton)

شکل 4 نشان می دهد که برای یک سیستم 10 تن، باید لوله 5/8 اینچ انتخاب شود (حداقل سایز خط مایع با سرعت مناسب است). شکل 4 همچنین نشان دهنده لوله 8/5 اینچ است که 10 تن ظرفیت با افت فشار 4.3psi در هر 100 فوت را پوشش می دهد. سپس طول معادل را برای محاسبه افت فشار بدست آورید. 21 فوت لوله به علاوه سه زانو 90 درجه (از جدول هرکدام معادل یک فوت) به علاوه یک 3 راه (از جدول 4 معادل 0.8 فوت طول معادل است) = 24.8ft طول معادل است= به صورت رند 25ft.

زمانی که 4.3/100 را در 25 ضرب کنیم، مجموع افت اصطکاک 1.1psi بدست می آید.

حال باید افت فشار برای حرکت عمودی را نیز بدست آوریم. افت فشار R-22 برابر 1/2psi به ازای هر فوت حرکت عمودی است. 10ft حرکت عمودی دارای افت فشار 5psi است.

زمانی که افت فشار دو قسمت را با یکدیگر جمع می کنیم، افت فشار کلی 6.1psi بدست می آید.

بخش B تا C

شکل 4 نشاندهنده سیستم 3 تن با لوله 8/3 اینچ است (حداقل سایز با سرعت مورد قبول). حال طول معادل این بخش را برای محاسبه افت فشار حساب می کنیم.

2 فوت لوله به علاوه یک سه راه (طول معادل 1.5 فوت) برابر 3.5ft طول معادل است (به 4 فوت رند می کنیم).

در شکل 4 لوله 8/3 اینچ خط مایع با 3 تن ظرفیت دارای 8.3 psi افت فشار در هر 100 فوت است. زمانی که 8.3/100 را در ارتفاع ضرب کنیم=0.

دراین بخش تنها افت فشار طول معادل است; 0.33psi

بخش B تا D

بخش B تا D دارای 7 تن است. از شکل 4 سایز لوله 8/5 اینچ را انتخاب می کنیم. سپس طول معادل را بدست می آوریم.

10ft لوله به علاوه یک 3 راه (طول معادل 0.8ft) = 10.8ft (طول تقریبی 11ft) از شکل 4 ، لوله 8/5 اینچ خط مایع با 7 تن ظرفیت دارای 2.3psi افت فشار در هر 100ft است. زمانی که 2.3/100 را در 11 ضرب کنیم. افت اصطکاک کلی برابر 0.25psi بدست می آید.

حال باید افت فشار حرکت عمودی را اضافه کنیم، 10 فوت حرکت عمودی ضربدر 2/1 برابر 5psi افت فشار است.

زمانی که افت فشار اجزا را با یکدیگر جمع کنیم، افت فشار کلی لوله 8/5 اینچ برابر 5.25psi است.

بخش E تا D

D تا E دارای ظرفیت 5 تن است. از شکل 4، لوله 2/1 اینچ را انتخاب می کنیم. سپس طول معادل را برای بدست آوردن افت فشار، حساب می کنیم.

40ft لوله به علاوه یک 3 راه (طول معادل 2ft) = 42ft

از جدول 4، افت فشار 4.6psi برای هر 100t ,j بدست می آید. زمانی که 4/100 را در 42 ضرب کنیم، افت اصطکاک کل 1.93psi بدست می آید.

حرکت عمودی: 0

بخش D تا F

D تا F دارای ظرفیت دو تن است. از شکل 4 لوله 8/3 اینچ انتخاب می گردد سپس طول معادل را برای بدست آوردن افت فشار حساب می کنیم.

12 فوت لوله به علاوه زانوی 90 درجه (0.8 فوت طول معادل) = 12.8ft (با رند کردم عدد 13ft بدست می آید)

از جدول 4 لوله 8/3 اینچ خط مایع 2 تن دارای افت فشار 4psi است که 4/100 را در 13  ضرب می کنیم و افت اصطکاک کل 0.522psi بدست می آید.

حال باید افت فشار برای حرکت عمودی را بدست آوریم. 10ft لوله عمودی را در 2/1 ضرب می کنیم= 5psi

افت فشار کلی لوله 8/3 = 5.52psi

قرار دادن بخش ها در کنار هم

حال باید افت فشارها در بین اواپراتورها تا کندانسور را بررسی کنیم. توجه کنید که افت فشار کلی بین یونیت کندانس و اواپراتور باید کمتر از 30psi باشد.

افت فشار A تا C = A تا B + B تا C

افت فشار کلی = 6+0.33 = 6.33 (مورد قبول است)

افت فشار کلی A تا  E = A تا B + B تا D + B تا C

افت فشار کلی = 6.33=1.93+5.25+6 (مورد قبول است)

افت فشار کلی A تا F = A تا B + B تا D + D تا F

افت فشار کلی =16.77=5.52+5.25+6 (مورد قبول است)

لوله کشی ساکشن چند بخشی

زمانی که به کندانسور بیش از یک اواپراتور وصل شود، باید از قوانینی برای لوله کشی تبرید استفاده کنید.

ابتدا باید بار تمام اواپراتورها حداقل برابر ظرفیت کندانسینگ یونیت باشد. بعد از آن در صورتی که اواپراتورها در سطوح مختلفی قرار داشته باشد، لوله کشی باید برای هر کویل به بالای آن (قبل از اتصال به اواپراتور) برود. سرانجام تمام اتصالات به ساکشن اصلی باید دارای لوپ باشد تا از درین روغن در زمان خاموشی کمپرسورها در اثر جاذبه جلوگیری شود.

شکل 22. لوله کشی ساکشن اواپراتورها بالا و پائین یونیت

مثال B:

سایز زنی خط ساکشن با چند اواپراتور

در سیستم هایی با چند اواپراتور که در یک زمان کار می کنند و به یک کندانسور متصل هستند، خطوط ساکشن باید شبیه به روش مورد استفاده برای سایز زنی خطوط مایع، سایز زنی گردند.

در این مثال تمام اواپراتورها بالای کندانسور قرار دارند بنابراین هیچ یک از اواپراتورها در قسمت ساکشن حرکت عمودی گاز را تجربه نمی کنند. سیستم با اواپراتور 2 تن، 3 تن و 5 تن از بالا به پائین مجهز شده است.

اطلاعات داده شده: یک یونیت کندانس با 3 اواپراتور بالای کندانسور

پیدا کنید: سایز لوله را از شکل 8 انتخاب کنید.

راه حل: سایز هر بخش براساس تن تبرید مبرد است که در آن بخش جریان دارد.

بخش A تا B

ابتدا بخش A تا B را حل میکنیم. (10تن) از شکل 5 لوله 1-3/8 اینچ را انتخاب می کنیم (کوچکترین سایز با سرعت مورد تائید) سپس معادل هر بخش را محاسبه می کنیم تا افت فشار محاسبه گردد.

21 فوت لوله به علاوه سه زانو 90 درجه (2.4 برای هر زانو) + یک سه راه (1.8 فوت طول معادل) = 30ft طول معادل.

از شکل 8 لوله 1-3/8 خط ساکشن با 10 تن ظرفیت دارای 3.3psi افت فشار در هر 100 فوت است. زمانی که 3.3/100 را در 30 فوت ضرب کنیم، افت فشار کل 0.99psi بدست می آید.

حرکت عمودی (رو به بالا یا پائین) تاثیری در خط بخار (ساکشن) ندارد.

بخش B تا C

B تا C دارای ظرفیت 3 تن است. از شکل 8 لوله 4/3 اینچ بدست می آید (حداقل سایز با سرعت مناسب و حداقل افت ظرفیت). به شکل 8 توجه کنید که لوله 4/3 اینچ دارای افت فشار قابل توجهی در هر 100 فوت است. (ظرفیت 3 تن) . اگر بخش B تا C بزرگتر شود، افت فشار به شدت کاهش می یابد و سایز 8/7 را انتخاب می کنیم.

طول معادل بخش را برای محاسبه افت فشار حساب کنید.

از شکل 8، لوله 4/3 ساکشن با ظرفیت 3 تن دارای افت فشار 8.5psi در هر 100 فوت است. زمانی که 8.5/100 را در 13 ضرب کنیم، مجموع افت اصطکاک 1.11psi بدست می آید.

بخش B تا D

B تا D دارای ظرفیت 7 تن است. از شکل 8 لوله 8/5 اینچ (حداقل سایز لوله با سرعت قابل قبول) را انتخاب کرده و سپس طول معادل این بخش را حساب می کنیم تا افت فشار بدست آید.

12 فوت لوله به علاوه هفت زانو 90 درجه (1.3ft طول معادل) = 21.1ft

از شکل 8 لوله 8/5 اینچ خط ساکشن با 2 تن دارای 12psi افت در هر 100ft است. زمانی که 12/100 را در 21.1 ضرب کنیم، افت کلی اصطکاک 2.53psi بدست می آید. بهتر است لوله 4/3 اینچ برای حداقل کردن افت ها انتخاب شود. طول معادل حالا برابر 20.75ft از شکل 8 با لوله 4/3 می شود. خط ساکشن با 2 تن ظرفیت دارای 4.2psi به ازای هر 100 فوت است. زمانی که 4.2/100 را در 20.75 ضرب کنیم، مجموع افت اصطکاک 0.87psi بدست می آید.

قرار دادن بخش ها در کنار یکدیگر

باید حساب کنیم که سایزهای انتخابی ما دارای افت فشار زیادی نباشد. برای این کار افت فشار کل هر لوله بین کندانسور و هر اواپراتور را جمع کرده، سپس افت فشار را به افت ظرفیت برای هر کویل تبدیل می کنیم. به خاطر داشته باشید تقریبا 1% افت ظرفیت را برای هر پوند افت در خط باید در نظر گرفت.

اواپراتور 3 تن:

مجموع افت فشار A تا C = A تا B به علاوه B تا C

مجموع افت فشار = 2.1psi=1.11+0.99

1% افت ظرفیت برای هر پوند افت فشار

%1*2.1*36000=756 Btuh

اواپراتور 5 تن:

مجموع افت فشارA تا E = A تا B به علاوه B تا D به علاوه D تا E

مجموع افت فشار3.14psi=1.55+0.6+0.99=

%1*3.14*60000 Btuh=1884Btuh

اواپراتور2 تن:

مجموع افت فشار A تا F = A تا B به علاوه B تا D به علاوه D تا F

اگر لوله 8/5 از D تا F انتخاب شود:

مجموع افت فشار 4.12=2.53+0.6+0.99=

اگر لوله 4/3 انتخاب شود (از D تا F ):

مجموع افت فشار 2.46=0.87+0.6+0.99=

%1 افت ظرفیت برای هر پوند افت فشار

(لوله 4/3)%1*2.46*24000=590 Btuh

(لوله 8/5)%1*4.12*24000=989Btuh

زمانی که می خواهیم تصمیم بگیریم چه لوله ای برای D تا F انتخاب شود، افت ظرفیت ها را با ظرفیت مورد نیاز مقایسه می کنیم. لوله با سایز بزرگتر را تنها زمانی انتخاب می کنیم که ظرفیت اضافی و سرعت برای برگشت روغن برای این کار مورد نیاز باشد.

سایز بزرگتر را تنها زمانی انتخاب می کنیم که نیاز به سرعت برای برگشت روغن داشته باشیم:

R−410A Temperature (°F) − Pressure (Psig)
°FPsig°FPsig°FPsig°FPsig
32100.864181.696299.4126451.8
34105.066187.798308.2128463.5
36109.268194.1100317.2130475.6
38113.670200.6102326.4132487.8
40118.072207.2104335.7134500.2
42122.674214.0106345.3136512.9
44127.376220.9108355.0138525.8
46132.278228.0110365.0140539.0
48137.180235.3112375.1142552.3
50142.282242.7114385.4144565.9
52147.484250.3116396.0146579.8
54152.886258.0118406.7148593.8
56158.288266.0120417.7150608.1
58163.990274.1122428.8152622.7
60169.692282.3124440.2154637.5
62195.594290.8126451.8156652.4

جدول فشار _ دما گاز R-410A

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *