نصب-کمپرسور-اسکرو-بیتزر-HSKC

نصب کمپرسور اسکرو بیتزر HSKC

کمپرسورهای اسکرو کامپکت برای کاربردهای صنعتی دما پائین و میزان مبرد شارژ شده کم (چیلرهای کندانس آبی و کندانس هوایی) مناسب هستند. در سیستم های چند کمپرسوره باید به اطلاعات موجود در سایت گروه مهندسی مهر اسپند مراجعه کنید.

اطلاعاتی کلی پیشنهادی برای طراحی / لوله کشی

نصب کمپرسور اسکرو بیتزر HSKC در مدار تبرید و لوله کشی به صورتی باید انجام شود. که حالت فلودد (سیلابی) روغن یا مبرد مایع در حین زمان خاموشی اتفاق نیفتد. همچنین باید به ضربات مایع و نصب کمپرسور بالاتر از اواپراتور و تجهیزات ایمنی و شیر برقی و حرکت رو به پائین لوله دیسچارج از خروجی کمپرسور دقت شود. به دلیل سطح پائین لرزش و پالس گاز دیسچارج، لوله دیسچارج و ساکشن نیازی به نصب موفلر و لرزه گیر ندارد. هرچند لوله ها باید انعطاف پذیر باشند. برای جذب رطوبت و مواد شیمیایی و آلودگی ها از فیلتر درایر سایز  مناسب استفاده کنید. نصب فیلتر ساکشن با مش 25 میکرومتر باعث جذب آلودگی های سیکل تبرید می شود.

نصب و لوله کشی کمپرسور اسکرو  HSKC در چیلر کندانس آبی

خنک کنندگی اضافی با تزریق مستقیم مایع

خنک کنندگی اضافی برای مناطق با دمای کندانس بالا و دماهای اواپراتور پائین مورد نیاز است. یک روش ساده، تزریق مستقیم مبرد به اتصال اکونومایزر است.

تزریق مایع کمپرسور اسکرو بیتزر کامپکت HSKC تزریق مایع کمپرسور اسکرو بیتزر کامپکت HSKC

نکات زیر را باید برای کارکرد کمپرسورهای اسکرو در نظر گرفت:

  • تنها اکسپنشن ولوهایی با طراحی ویژه که تحت دمای دیسچارج عمل می کنند برای تزریق مایع مناسب هستند. (Sporlan Y1037, ALCO series 935-101-B, Danfoss TEAT20 ). تنظیمات دما 110~ 100  است.  سنسور شیر باید بر روی لوله دیسچارج نصب شود. برای این هدف باید لوله را تمیز کرد. و در فاصله 10~20 سانتی متری شیر دیسچارج نصب گردد. و با عایق پوشانده شود.
  • برای اطمینان از عدم وجود حباب در مایع تزریقی، اتصال از خط مایع باید از قسمت افقی گرفته شود. و سپس رو به پائین حرکت کند.
  • شیر تزریق مایع را 10~20 سانتی متر بالاتر از اتصال تزریق مایع نصب کنید. و برای جلوگیری از لرزش با بست به کمپرسور ، بست شود.