تعویض روغن و شارژ روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSW/CSH

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSW/CSH در حالت کلی نیاز به شارژ روغن در طول کارکرد کمپرسور ندارند. اگر سیستم به درستی مونتاژ شده باشد و نگهداری مناسب انجام شده و سیستم دارای کارکرد درست باشد، نیاز به شارژ روغن وجود ندارد. بیتزر پیشنهاد می­ دهد آنالیز روغن به صورت سالیانه در نگهداری پیشگیرانه انجام گیرد. یک تست نیز بعد از سوختن سیم پیچ پیشنهاد می­ گردد. اگر نتایج از این تست­ ها نشانگر این باشد که روغن باید تعویض شود، تکنسین باید دستورالعمل توضیح داده شده در زیر را برای تعویض روغن انجام دهد.

تجهیزات مورد نیاز:

 • ظرف تخلیه روغن
 • آچار M6
 • آچار 7/16 اینچ
 • آچار شیر سرویس
 • وکیوم پمپ
 • نیتروژن یا هوای خشک

دستورالعمل تخلیه روغن و شارژ مجدد روغن کمپرسور

کمپرسور را خاموش کنید و گاز داخل کمپرسور را تخلیه کنید (شیرهای سرویس را نیز ببندید) وجود مقدار کمی مبرد به تخلیه روغن کمک می­ کند.

 1. درپوش شیر سرویس روغن را باز کنید.
 2. اگر هوای خشک دارید یا نیتروژن، با شاژ مقدار کمی می­ توان به تخلیه روغن کمک کرد.
 3. شیر تخلیه را باز کنید.
 4. تا زمانی که روغن کامل تخلیه شد، شیر را ببندید.
 5. در پوش 1/8 اینچ زیر سیم پیچ را باز کنید.
 6. بعد از آنکه روغن تخلیه شد، با نوار تفلون یا لاک سیل در پوش­ ها را با ترک 102 اینچ پوند سفت کنید.
 7. بیشتر کمپرسورهای اسکرو بیتزر دارای شارژ اولیه روغن بین 2.6 تا 8.8 گالن هستند. بنا به مدت زمانی که شارژ مجدد انجام می­ گیرد، مطمئن شوید که مقدار شارژ شده برابر مقدار تخلیه شده است که می­ توانید سطح سایدگلس را نیز نگاه کنید.
 8. برای منبع می­ توانید جدول 1 را که نشانگر شارژ روغن درست هر سایز کمپرسور اسکرو بیتزر (BITZER CSH/CSW) است را ببینید.
 9. شیر تخلیه روغن را مجدد نصب کنید و شارژ مجدد روغن را تا سطح مناسب با روغن جدید انجام دهید.
 10. بعد از شارژ روغن، شیر درین روغن را ببندید و پروسه وکیوم کردن استاندارد را انجام دهید. میزان وکیوم 400 میکرون پیشنهاد می­ گردد.
 جدول میزان شارژ روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر

جدول 1. میزان شارژ روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر

 نوع روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSW/CSH

نوع روغن کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSW/ CSH

 کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH1

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH1

 کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH3

کمپرسورهای اسکرو بیتزر CSH3

چیلر تراکمی

تعمیر کمپرسور اسکروتعمیر کمپرسور اسکرو بیتزرتعمیر کمپرسور اسکرو رف کوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!