Placeholder

برج خنک کننده

لیست دستمزد کارهای تعمیراتی برج خنک کننده: قیمت های فوق با افزایش حجم کار به بیش از یک مورد، کاهش می یابند. ... ادامه مطلب

هواساز

هواساز   هواسازهای این شرکت از ظرفیت هوادهی 1500 CFM تاCFM  40000 در انواع بالا زن، بغل زن، روبرو زن و بر ... ادامه مطلب
لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید

لیتیوم بروماید ، اسید هیدروبرومیک و اکتیل الكل محصولات شیمیایی: لیتیوم بروماید ، اسید هیدروبرومیک و اکتیل الكل با کیفیت عالی و ... ادامه مطلب
تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور

تعمیر کمپرسور این گروه، با استفاده از نیروهای مجرب و کار آزموده تعمیرات تمام کمپرسورهای دستگاههای تهویه مطبوع را با استفاده از ... ادامه مطلب