پروسه یخ زدن در مبدل صفحه ­ای

برای یخ زدن اواپراتور صفحه ­ای، باید دما در قسمت آب مبدل به صفر در­جه سانتی­گراد برسد­. سپس فیلم یخ بر روی سطح تشکیل می ­شود­.

برای کاهش دمای نقطه انجماد­، از گلیکول­ ها یا نمک­ ها استفاده می­ کنند که به آب اضافه می­ شود­.

طراحی آنتی فریز

در شکل، روش نصب اواپراتور صفحه­ ای برای شرایط زمستان که دما به کمتر از صفر می ­رسد، نشان داده شده است­. راحت ترین راه­، تخلیه آب موجود در مبدل حرارتی در زمانی است که استفاده نمی­ شود­.

هر چند طراحی دیگری نیز وجود دارد که با یک شیر برقی­، گاز داغ دیسچارج را به اواپراتور می­ فرستد­. در زمانی که سنسور دمایی­، اخطار دمای پائین را بدهد­، شیر برقی باز شده و گاز داغ دیسچارج به اواپراتور فرستاده می­ شود­.

از نصب خوابیده اواپراتور که نمی­ تواند درین شود­، خودداری کنید­.

از لوله کشی لوپ­ های شیب ­دار به سمت اواپراتور تا تله آب خودداری کنید­ به جز موارد تله روغن در خط تبرید.

عدم عایق ­کاری لوله­ ها

دما­های پائین محیط

بوسیله عایق و در حرکت بودن آب می­ توان از یخ­ زدگی جلوگیری کرد­.

عایق ­کاری نامناسب

عایق آسیب دیده یا نامناسب می ­تواند خطر یخ زدن را بالا ببرد.